Приемно време с граждани:

Кмет на общината:
Понеделник – 14.00 – 17.00ч.

Общинска администрация:
Вторник – 8.00 – 12.00ч. / 13.00 – 17.00ч.
Понеделник, сряда, четвъртък, петък – 14.30 – 17.00ч.

Център за административно обслужване:
понеделник - петък - 8.00 – 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Актуално

Публикувано на 16.04.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 17.04.2014г. /четвъртък/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Обединена" . Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 16.00ч. и ще обхване прилежащите квартали на ул."Обединена" от ул."Могила" до ул."Юри Гагарин".

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 14.04.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на 15.04.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Светлина, ",ул."Д.Дебелянов", ул."Й.Йовков", ул."Славянска", ул."Мизия" и ул."Шипка" . Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 16.30ч. и ще обхване прилежащите квартали на ул."Светлина"; ул."Д.Дебелянов" – бл.3-12; ул."Й.Йовков" – от ул."Русе" до ул."Славянска"; ул."Славянска" – от ул."София" до ул."Ал.Стамболийски"; ул."Шипка" и ул."Мизия".

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 13.04.2014
ВАЖНО !
Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че от 00.00 ч. на 14.04.2014г./понеделник/ се възобновява маршрута на обществения автобусен  транспорт по ул.“Славянска“ и ул.“Обединена“.  Въобновяват се спирките по горе цитираните улици и се премахват тези по ул.“Йордан Йовков“ .  Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 09.04.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 10.04.2014г. /четвъртък/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Иван Вазов",ул."Д.Дебелянов", ул."Отец Паисий", ул."Светлина", ул."Обединена" и ул."Шипка" . Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 17.30ч. и ще обхване прилежащите квартали на ул."Иван Вазов", ул."Д.Дебелянов", ул."Отец Паисий" и ул. "Светлина". По ул."Обединена" водоподаването ще бъде спряно от ул."Юри Гагарин" до ул."3-ти март" и по ул."Шипка" – между ул."Янко Забунов" и ул."Люляк".

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 08.04.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на 08.04.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Иван Вазов", ул."Й.Йовков" и ул.Черни връх", ул."Д.Дебелянов", ул."Първи май", ул."Люлин" и ул."Н.Обретенов" . Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 17.30ч. и ще обхване кварталите около ул."Ив.Вазов, ул"Й.Йовков", ул."Черни връх" и ул."Д.Дебелянов", както и високата зона на I-ви район на града /над р.Блато/.

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

Публикувано на 07.04.2014
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,

Бихме искали да Ви уведомим, че на 13 април 2014 година /неделя/ от 8,00 ч. до 14,00 ч. на площада пред АТЦ в ж.к. „Връбница -2“, район „Връбница“ ще организира масово мероприятие — честване на традиционния празник на района – „Цветница“.

Във връзка с това ще настъпи временна промяна на маршрута на автобусите, тръгващи от площада. Автобусите няма да тръгват от площада, а от Метростанция „Обеля“ за посоченото по-горе време.

От Общинска администрация

 

Публикувано на 03.04.2014

Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 03.04.2014г. /четвъртък/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Обединена" и ул."Й.Йовков" . Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 17.30ч. и ще обхване прилежащите имоти на улица "Обединена" от ул."3-ти март" до ул."Струма" и ул."Й.Йовков" от ул."Славянска" до ул."Ломско шосе". 

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 01.04.2014
З А П О В Е Д №РД-15-47 гр.Костинброд, 01.04.2014  год.

 

Публикувано на 01.04.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 01.04.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Стамболийски", ул."Славянска" и ул."Янко Забунов". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 15,00ч. и ще обхване прилежащите имоти на улици "Стамболийски", "Славянска", и "Янко Забунов" – І-ви район на гр.Костинброд. В централната градска част – ул. „Димчо Дебелянов” от 9.00 ч .до 18.00 ч.Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.


Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви че във връзка с изпълнение на проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд” , се удължава временната организация на движението на масовия градски транспорт по ул. „Йордан Йовков” до 24.00ч. на 13.04.2014г. включително. Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

Заповед РД-05-86/31.03.2014

 

Публикувано на 31.03.2014

Проект BG051PO 002/13/2.2-11

„Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд

Договор № 13-22-44/ 04.12.2013г.

Общинска администрация – Костинброд подобрява своята организационна компетентност и качеството на функционирането си с проект по ОПАК

В община Костинброд, стартира проект “ Укрепване на организационния капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-22-44/04.12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”. Средствата са осигурени по линия на приоритетна ос II. „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG 051Р0002/13/2.2-11.

  Общата стойност на проекта е 89 151 лева. Продължителността на проекта е 9 месеца. Реализацията му е в периода до 04.09.2014 г.

Постигането на общата цел на проекта за подобряване на професионалната компетентност и укрепване на организационния капацитет на служителите в община Костинброд е в съответствие със стратегическата цел на ОПАК и ще допринесе за подобряване работата на общинската администрация чрез  механизми за развитие на личната и екипна ефективност, повишаване на професионалните компетенции и възможности на общинските служители, чрез усъвършенстване на вътрешните комуникации.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейския социален фонд

 

Публикувано на 28.03.2014

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГР.КОСТИНБРОД

ПРОЦЕДУРИ ПО КАНДИДАТСТВАНЕ:

Свободните места за прием на децата за новата учебна година се обявяват от директора на съответната ОДЗ и ЦЦГ на интернет страницата на Община Костинброд и на информационните табла на съответните детски заведения В СРОК ДО 31 МАРТ на текущата година.

1 .Необходимият документ при кандидатстване е попълнено ЗАЯВЛЕНИЕ по образец
2.Заявленията се подават до директора на едно от детските заведения и важи за всички детски заведения на територията на община Костинброд.
3.Заявленията се подават в периода: 01.04.2014 г. до 10.05.2014 г. до директора.

ПРОЦЕДУРИ ПО КЛАСИРАНЕ:

1 .Класирането се извършва по график, който се определя от Общинска администрация. 1.1.Графикът се публикува на сайта та Община Костинброд и се обявява на видно място в детските заведения от директора на ОДЗ и ЦЦГ.
2.Класирането се извършва от комисия за всички обявени свободни места.
3.Информация за първото класиране се публикува на интернет страницата на Община Костинброд и се изнася в списъци пред ОДЗ и ЦЦГ на 31 МАЙ 2014 г.

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАПИСВАНЕ:

1 .Родителите/настойниците могат да запишат всяко класирано дете на място в ОДЗ или ЦЦГ в рамките на установения срок за записване – 01.06.2014 г. до 30.06.2014 г.
2.При записване родителят/настойникът се запознава със списъка на необходимите медицински изследвания и документи.

ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ Е ДА СЛЕДЯТ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛАСИРАНИЯТА И ДА СПАЗВАТ СРОКОВЕТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ!

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Светла Харалампиева – гл.ексерт „О и 3” – 0721/68752

СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА – ЗА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 

 

 

Уважаеми съгражни, информираме Ви за услуги, които ще се извършват в кметство Петърч от 07.02.2014г:

 1. Издаване дубликат от акт за раждане
 2. Издаване дубликат от акт за смърт
 3. Издаване дубликат от граждански брак
 4. Издаване удостоверение за административен адрес
 5. Издаване на скица за недвижим имот
 6. Издаване на виза за проектиране
 7. Издаване на удостоверение за идентичност на имот
 8. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината
 9. Издаване на разрешение за отсичане на дърво
 10. Регистрация на куче
 11. Подаване на заявление за еднократна помощ на основание решение на ОбС-Костинброд.

Всички услуги са обикновени със срок 7 работни дни от датата на подаване и цените са определени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Костинброд

 

Публикувано на 26.03.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 27.03.2014г. /четвъртък/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Поп Богомил" и ул."Нарцис" . Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,30ч до 17.30ч. и ще обхване прилежащите имоти на улици "Поп Богомил", "Нарцис", "Охрид", "Раковски" и "Д.Дебелянов". 

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 24.03.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 25.03.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул.Поп Богомил", ул.""Първи май" и ул."Люлин", ул."Обединена – между ул."Струма" и ул."Трети март". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,30ч до 18.30ч. и ще обхване територията на централна градска част, I-ви район на града – над р.Блато и кварталите около ул."Обединена".
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Съобщения за проведено обучение

Публикувано на 24.03.2014

Публикувано на 24.03.2014

От 10.30 ч. в Малък Салон на НЧ „Иван Вазов”, гр. Костинброд, площад „Иван Вазов”, №1 ще се проведе пресконференция за приключване на дейностите по проект: BG051PO 001-5.1.04-0028 – „Грижи в домашна среда за независим и достоен живот“, изпълняван по Договор: BG051PO001-5.1.04-0028-С0001. Проекта се осъществяват с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, процедура BG 051PO001-5.1.04 «ПОМОЩ В ДОМА», по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”.

 

Публикувано на 21.03.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка със СМР по проект "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд " , Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № РД-05-73/19.03.2014г. на кмета на община Костинброд  се въвежда временна организация на движението всички видове МПС , от 20.03.-13.04.2014г. на ул.”Обединена” в участъка от пресечката с ул. „Димчо Дебелянов” до пресечката с ул.”Йордан Йовков”.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.”

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

Заповед РД-05-73/19.03.2014г.

 

Публикувано на 11.03.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", Ви уведомяваме ,че съгласно заповед № РД-05-67/11.03.2014г., се въвежда временна организация на движението от 12.03.2014г. – 13.00.ч. до 31.03.2014г. – 24.00ч. на МПС по ул. „Славянска”, от пресечката с ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Охрид”, и по ул. „Обединена” от кръстовището с ул. „Охрид” до пресечката с ул. „Димчо Дебелянов”.

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

Заповед РД-05-67/11.03.2014г.

 

Публикувано на 28.02.2014

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕТО НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ПРЕЗЕНТАЦИЯ (.pptx)

 

Фотогалерия
РЕКИТЕ НА КОСТИНБРОД – ОТ ДЕФЕКТ В ЕФЕКТ

Публикувано на 21.02.2014

  

 

Публикувано на 28.02.2014

ОБЩИНА КОСТИНБРОД – БЮДЖЕТ 2014

 

Публикувано на 21.02.2014

Уважаеми съграждани
Във връзка със СМР по проект "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд " , Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № РД-05-49/21.02.2014г. на кмета на община Костинброд  се въвежда временна организация на движението:

 • 1.по ул. „Момчил войвода”, в участъка от ул. „Бели брези” до жп прелеза  за периода от 24.02.-09.03.2014г.
 • 2.по ул. „Момчил войвода”, в участъка от ул. „Обединена” до ул. „Петър Берон”, за периода от 02.03.-22.03.2014г.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

Заповед РД-05-49/21.02.2014г. на Кмета на Община Костинброд

 

Публикувано на 19.02.2014

 

Публикувано на 10.02.2014

 

Публикувано на 05.02.2014

 

Публикувано на 10.01.2014

 

Публикувано на 17.12.2013

 

Публикувано на 21.11.2013

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2014г.

 

Преглеждания на публикацията: 198 883