Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Общ устройствен план
Файл за download:
Общ устройствен план .pdf
Общ устройствен план .jpeg

задвижено от WassUp

На провелата се на 21.07.2016 година, редовна сесия на общинския съвет на гр. Костинброд,общинските съветници, заедно с общинска администрация Костинброд изказаха своята признателност за цялостен принос към образованието на д-р Румен Граховски, директор на ПГВМСС „Св.Георги Победоносец“ и на г-жа Анна Ананиева, директор на ІІ основно училище „Васил Левси“.

пълен текст

Илинден

На 20.07.2016 година, на територията на община Костинброд по случай Илинден или както още се нарича денят, в който почитаме Свети пророк Илия, бяха дадени успоредно два курбана за здраве, в селата Безден  и Голяновци.

В с. Безден беше отслужена заупокойна молитва в храм Св.пророк Илия, след което беше даден курбан за здраве. На мероприятието присъстваха кметът на община Костинброд, Трайко Младенов, заместник кметът Любен Кънчев, кметът на с. Безден Кристина Александрова, общински съветници, народни представители и представители на общинска администрация Костинброд.

пълен текст

По покана на сръбският червен кръст и по повод спечелването на областния кръг от състезанието „Защита при бедствия и аварии-2016“, организиран от Българския червен кръст от отборът на І ОУ „Васил Левски“, община Костинброд изпрати четири деца на десет дневен обучителен лагер в гр. Гаджин хан, Република Сърбия.

пълен текст

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА 2015Г.

Днес 19.07.2016г. в малкия салон на Народно читалище „Иван Вазов-1947“ II район на града се проведе Публично обсъждане на отчета на Бюджет 2015 година. На мероприятието присъстваха граждани интересуващи се как са изразходени общинските средства.
О С Н О В Н И   Р Е З У Л Т А Т И от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2015 година

ОБЩИНА КОСТИНБРОД – ЛИДЕР ВЪВ ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ
За пореден път, както всяка година, Министерство на финансите публикува детайлен анализ на изпълнението на общинските бюджети за 2015 година. Направената оценка има за цел постигането на по-добро управление, по-голяма прозрачност в разходването на средствата и повишаване на контрола на местно ниво  за  стриктно спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси.  

пълен текст

Велопоход по повод 179 години от рождението на Апостола

На 17 юли /неделя/ се проведе велопоход по повод 179 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Велосипедисти се събраха на централния площад от където се насочиха към Шияковския манастир "Св. архангел Михаил". Към мероприятието се присъединиха заместник кметът на община Костинброд Любен Кънчев, заместник председателят на общински съвет Костинброд Анна Радовска и общинският съветник Николай Борисов. На паметника на Апостола в Шияковския манастир г-н Кънчев и г-жа Радовска поднесоха венец от името на община Костинброд, а всеки присъстващ остави цвете и се поклони пред паметта на Левски.

пълен текст

З А П О В Е Д
№ РД-05-196/13.05.2016 г.

гр. Костинброд

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.11 и чл.12 от Наредба № Із-1053 / 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, чл.4 от наредбата за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Костинброд и във връзка с писмо рег. № 04-00-3619/27.04.2016 г. на Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите

пълен текст

На вниманието на родителите

Концерт-спектакъл под надслов “Аз съм България” в с. Драговищица

На 13.07.2016 година на сцената на Народно читалище “Георги Сава Раковски-1928”  в с. Драговищица, школите по изкуства към читалището изнесоха своя заключителен концерт-спектакъл под надслов “Аз съм България” с който отбелязаха края на творческата година и представиха всичко научено през годината. Участие в концерта взеха, танцова школа “Емиданс” с хореограф Каролина Янакиева и музикална школа “Иркапей” с ръководител Бисера Иванова. Концертът протече с много песни и хора които напомниха колко богат фолклор,бит и култура има нашата малка България.  

пълен текст

179 години от рождението на Левски


На 17.07.2016 година /неделя/ по случай 179-тата годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски, Община Костинброд организира вело-поход в негова чест.  Шествието ще тръгне в 10 часа от централния площад “Иван Вазов” в гр. Костинброд, минавайки през улиците “Димчо Дебелянов” и “Обединена” до Шияковския манастир, където ще бъдат поднесени венци и цветя в негова чест. Каним всички желаещи да почетат Апостола да се присъединят към нас.

пълен текст

ПРОЕКТО – ГРАФИК НА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ПРЕДЛАГАМE  НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРОЕКТО-ГРАФИКА НА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ, КОЙТО ЩЕ ВЛЕЗЕ В СИЛА OT 11.12.2016 г. ДО 09.12.2017 г

Публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2015 г.

Община  Костинброд организира Публично обсъждане на отчет на Бюджет 2015 година. Инициативата ще се проведе за четиринадесети пореден път. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета. Публичното обсъждане на отчет 2015 г. ще се проведе на 19.07.2016г. /деветнадесети юли две хиляди и шестнадесета година/ от 15.00 /петнадесет/ часа в малкия салон на Народно читалище ,,Иван Вазов-1947” II район на града.

пълен текст

Фолклорен фестивал “Хайдушки ручей” в с.Градец

На 09.07.2016 г. в с. Градец се проведе третият фолклорен фестивал “Хайдушки ручей”, организиран съвместно от НЧ “Труд и просвета-1941г.”, кметство с. Градец и падкрепен от Община Костинброд.  Фестивалът се провежда за трета поредна година,като с всяка изминала година се разраства все повече, в таз годишното му издание участваха 17 състава от цялата страна.

пълен текст