Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ПОНЕДЕЛНИК ОТ 14.00 ДО 17.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Актуално

31.07.2015
Поради влизане в сила на ново разписание на влаковете през м. декември 2015 г., чиито срок на валидност е една година: от 13 декември 2015 г. до 10 декември 2016 г., предоставяме на вниманието на всички заинтересовани жители на община Костинброд извлечение от проекта на разписанията на влаковете, преминаващи по линия София – Драгоман за мнения и предложения с цел по-доброто обслужване на пътуващите с железопътен транспорт в срок до 05.08.2015 г. Информацията е предоставена от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД  Централно управление. Мнения и предложения може да направите до ЦУ на БДЖ, чрез община Костинброд с писма и/или лично в деловодството на общината, както и на е-mail: obshtina@kbrod.net и тел.0721/68786. Всички мнения ще бъдат предоставени на ЦУ на БДЖ за съобразяване.“

Проект на разписанията на влаковете

 

27.07.2015
 Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
информация за прекъсване на електрозахранването

 

22.07.2015

Заповед №РД-17-351/28.11.2014

Скица-проект

 

На 20.07.2015 година по повод храмовия празник се отслужи литургия и водосвет в храма „Св.пророк Илия“ в с.Голяновци. На него присъстваха зам.кмета на Община Костинброд г-н Трайко Младенов, кмета на с.Голяновци Симеон Спасов, кмета на с.Петърч г-н Борислав Борисов, кметския наместник на с.Богьовци г-жа Емилия Костова, кметския наместник на с.Опицвет г-жа Гергана Величкова и кметския наместник на с.Бучин проход г-н Бойко Борисов.Църковните служби бяха отслужени от Отец Георги.

На храмовия празник присъстваха жители на селото, както и много гости.

 

 

 

 

 

На 11.07.2015 година на стадион „Белица“ се проведе международна кинеложка изложба.Организатори на събитието бяха Международния кинеложки съюз и Община Костинброд.Участници имаше от България, Молдова и Украйна.Представени бяха различни и най-разнообразни породи кучета.Най-атрактивен беше малкия четири месечен тибетски мастиф на име Данкхар, които въпреки крехката си възраст превъзхождаше много от участниците, представители на т.нар. „големи“ породи.За всички взели участие имаше осигурени награди във формата на лакомства за кучета, а за победителите – купи и медали.Изложбата се журираше от комисия в състав:Елеонора Коваленко – международен съдя, Мария Кордоленская, Димитър Драганов, Ганчо Ганчев.

На изложбата присъстваше г-н Трайко Младинов –зам.кмет на Община Костинброд, д-р Атанас Тенев – общ.съветник и г-н Борислав Борисов – кмет на с.Петърч.

 

Публикувано на 13.07.2015
Заповед РД 05-184/13.07.2015

 

 

Публикувано на 10.07.2015

На 07.07.2015 година по повод храмовия празник се отслужи литургия и водосвет в храма „Св.Неделя в с.Опицвет“.На него присъстваха зам.кмета на Община Костинброд г-н Трайко Младенов, кмета на с.Петърч г-н Борислав Борисов и кметския наместник на с.Безден г-жа Христина Иванова. Църковните служби бяха отслужени от Отец Желязко.

Г-н Цветан Тодоров – Председател на църковното настоятелство се обърна към гостите с  на думи благодарност към кметския наместник на с.Опицвет г-жа Гергана Величкова, към Общинската администрация и всички спомосъществуватели и жители на селото за това,че са помогнали за реставрацията на храма и поддържат църковния живот

На храмовия празник присъстваха жители на селото, както и много гости.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


На 05.07.2015 година се отслужи литургия и водосвет на храма „Св.ап.Петър и Павел“ в с.Царичина. Ежегодно те се провежда в първата неделя след 29 юни, когато православната църква почита светците.Самия храм е направен през 2010 година по инициатива на г-н Павел Павлов със средства на семейството му, както и на цялата фамилия Павлови.Мястото, на което е построен храма също е фамилна собственост, бил е притежание на Павел Жотев – дядо на г-н Павлов.

Литургията и водосвета се превърнаха в истински празник за селото.Много жители от общината се стекоха към Царичина в този ден, за да уважат храмовия празник, както и семейство Павлови.

На своеобразния празник гост беше и г-н Трайко Младенов, които  поздрави главните инициатори г-жа Петя Павлова и г-н Павел Павлов и им благодари за благородната инициатива да  построят храма и да организират един от най-хубавите празници в нашата община.

 

 

 

 

 

 

 


На 04.07.2015 г. в село Градец се проведе второто издание на Фолклорния празник.Организатори са Община Костинброд, кметство с.Градец, НЧ“Труд и просвета-1941“ и Сдружение „АНТ Българани“.

В празника взеха участие 11 танцови състави и индивидуални изпълнители.На празника присъства г-н Трайко Младенов – зам.кмет на Община Костинброд. В приветствието си към участниците той изрази надежда, че фолклорния празник в следващите си издания ще бъде облечен във фестивална форма, както и, че ще се превърне в значимо културно събитие от национално значение. Той също така благодари за усърдието на всички, които са допринесли за осъществяване на този  чудесен фолклорен празник и обеща личната си подкрепа, както и такава на Общинската администрация за провеждането и осъществяването на такива празници на фолклора, българския дух и традиции.

Публикувано на 10.07.2015
Областна дирекция "Земеделие" – Софийска област
СЪОБЩЕНИЕ

 

Публикувано на 01.07.2015
С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ
ПЪРВИ ЮЛИ 2015 г.

 

Публикувано на 01.07.2015

На 29.06.2015 година се  на сцената на НЧ”Г.С.Раковски-1928” с.Драговищица се състоя заключителния концерт на школите към читалището.Концертаът беше озаглавен „ПЛАНЕТАТА НА ДЕЦАТА”

На сцената своя неповторим талант показаха певците и артистите от танцова школа  „Емиданс – Анима” с хореограф Антония Влъчкова и музикална школа „Иркапей” с художествен ръководител Ирена Вучинова

Да поздрави певците и танцьорите в края на концерта на сцената се качи зам.кмета на Община Костинброд г-н Трайко Младенов.В поздрава си към участниците той каза: „ Скоро бях на закриването на футболния сезон и това което ми направи силно впечатление, че независимо дали става дума за спорт и изкуство, това което правят децата в нашата община е повод за гордост, защото и спорта и изкуството възпитават в дисциплина, работа в екип и уважение към публиката! Аз се стремя да не изпускам изява на танцьорите и музикантите от НЧ”Г.С.Раковски-1928” с.Драговищица и ако първата година ви поздравих, че сте добри, след това ,че ставате много добри, днес мога да кажа откровено, че сте уникални! Благодаря на ръководителите ви за професионализма и отдадеността към работата, на читалищното ръководство и родителите!Пожелавам на децата и младежите приятна ваканция от свое име и от името на кмета на Общината г-н Милен Димитров , като изразявам своята увереност, че през другия сезон ще ни изненадвате с още по прекрасни и запомнящи се сценични изпълнения!”

Секретаря на читалището г-жа Диана Михайлова също благодари на децата, ръководителите и родителите, като на свой ред изказа и специалната си благодарност към Община Костинброд, която финансово е подкрепила съставите и с осигурените средства са изработени костюмите за концерта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано на 24.06.2015

НАЙ – ПОСЛЕ СЛЕД 40 ГОДИНИ, КОГАТО СА ПРАВЕНИ ПЪРВИТЕ ОПИТИ ВЪВ ФАО, МЕЧТАТА НА КОСТИНБРОД ДА ИМА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ СЕ СБЪДНА!

На 22.06.2015 година се проведе мероприятие  по повод приключване на физическото изпълнение и приключване на строително – монтажните работи  по „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води – гр.Костинброд“ по Проект № DIR – 51011116-49—133 „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и  модернизиране на канализационната  и водопроводната  мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд“ ПЪЛЕН ТЕКСТ

 

Публикувано на 19.06.2015
Костинброд е шампион в усвояването на евросредства през последната година. Малката община е рекордьор, като се отнесат данните за използваните еврофондове към населението. Общият обем на усвоените от общината пари като бенефициент по оперативните програми към началото на 2015 г. е 83,4 млн. лева, а има и сключени договори за още около 22 млн. лв. Това прави по 4 829 лв. на човек при население от 17,2 хиляди души, пише в свой анализ Институтът за пазарна икономика (ИПИ). повече информация

Как построихме пречиствателната станция:

повече информация


Публикувано на 18.06.2015

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

          Във връзка с получено писмо с Изх.№3С-05-653/17.06.2015г. от Ръководителя на Проект „Нови възможности за грижа“, обявяването на втори прием на документи от кандидат-потребители през месец юни 2015г. ще създаде допълнителни очаквания сред гражданите, които в рамките на този проект не биха се реализирали, тъй като финансовият ресурс по проекта е разпределен и броят на оценените вече кандидат-потребители е значителен.

         Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  разреши да не се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти.

Администратор по Проект „Нови възможности за грижа“ Община Костинброд

Публикувано на 18.06.2015
На 18.06.2015 година пред паметника на загиналите от производствената авария на 18.06.1968 година беше отслужена заупокойна литургия от отците Дамян и Серафим.Присъстваха кмета на община Костинброд г-н Милен Димитров, зам.кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов, председателя на ОбС г-н Васил Михайлов, Общински съветници и граждани.
Г-н  Милен Димитров в словото си каза:"Днес, всички, които сме се събрали да почетем паметта на загиналите ни съграждани трябва ясно да си даваме оценка за нашия дълг към тези хора, а именно да помним хората, с които се разделихме завинаги на 18 юни 1968 година, да разказваме за техния живот, за техните мечти и стремежи – така те никога няма да бъдат забравени от нас и от идните поколения…"
 
Венец от името на Община Костинброд поднесоха настоящия кмет г-н Милен Димитров и бившия кмет на общината г-н Красимир Кунчев.

 

Публикувано на 12.06.2015
На 11.06.2015 година  пред сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ на ул.“Славянска“ № 2 се проведе церемония по въвеждане в експлоатация на новодоставените противопожарни автомобили и водосвет.

На церемонията присъстваха кмета на Община Костинброд г-н Милен Димитров, зам.кметовете на общината – г-н Трайко Младенов, г-н Димитър Петров и г-н Любен Кънчев, председателя на ОбС Костинброд г-н Васил Михайлов, кметове на кметства, общински съветници, представители на различни служби и ведомства в  общината, представители, собственици, ръководители и менаджери на промишлени предприятия от едрия, среден и малък бизнес на територията на община Костинброд, както и служители на Регионалната дирекция на ПБЗН – София град.

Гости беше и инж.Цонко Ангелов – представител на БУЛ АВТО – фирмата вносител на пожарните автомобили.

Пред сградата бяха показани и самите автомобили от марките „Евро карго“ и Ивеко Магерос Дейли“

Осветени от отците Дамян и Желязко бяха, освен автомобилите и новите гаражни клетки, изградени с труда на служителите на РС „ПБЗН“ Костинброд и благодарение на осигурените материали от фирмите „Газтрейд“,“Кока Кола Хеленик“, „НИС Петрол“, „Джиев“, „Ролопласт“, „Вебер“, „Марс Армор“, „Кьостер“, „Техноматика“, „Технопанел“, „“Тексайд“, „Мултипринт“, „Санитекс“, „Скиптър“, „Алба – Симчев“, „Солинекс“, „АМЦ Метал“ и др.

В своето слово комисар Здравко Александров началник на РС „ПБЗН“ Костинброд разказа за това, през какви  етапи е минало осъществяването на тази инициатива, като благодари на кмета, на общинската администрация и на представителите на бизнеса за подкрепата.

Кмета на общината г-н Милен Димитров на свой ред също отбеляза значимостта на новите придобивки и благодари за професионализма на всички служители на РС „ПБЗН“ Костинброд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано на 01.06.2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
ПЪРВИ ЮНИ 2015 г.

ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

 

Публикувано на 01.06.2015
Да изчистим България заедно – 31.05.2015г.

31 май беше обявен за ден под наслов "Да изчистим Костинброд – ЗАЕДНО"

Инициативата беше организирана основно от Община Костинброд. Още в ранното утро на 21 пункта в различни части на общината имаше отговорници, които предоставяха на желаещите жители на общината пособия за чистене и тениски с логото на общината.

В инициативата се включиха стотици граждани, а общото количество смет и отпадъци събрани в този ден надхвърля 150 тона. С особен ентусиазъм се отличиха служителите на общинската администрация, служителите на "Мултипринт" и много млади жители на града.

Участие в почистването и организирането на съпътстващите мероприятия взеха и зам.кметовете на община Костинброд –г-н Трайко Младенов, г-н Любен Кънчев, г-н Димитър Петров, както и секретаря на общината г-н Боби Бачев.

Подкрепа в това начинание общината получи чрез дарения на средства, консумативи и техника от следните фирми: "Юроспийд", „Газтрейд", "Мултипринт", "Олинеза", "Кьостер",  „Тексайд“, „Ролопласт“, „Кенар“, „Райкомерс“, „Джи Пи Груп“, „Интерпром“, „Сен  Гобен  Констръкшън Продуктс“, „Обзор Мениджмънт“, „Виктория Транс“, Кока Кола Хелениг“, МДЗ „Балша“, „АМЦ Метал“, „Еко пласт“, „Манти  Ко“, „Балкан Плант Сайънсис“.

Към участието всеки получаваше и талон, с който можеше да участва в организирана томбула. Най-големите награди на томболата бяха 3 бр. таблета „Lenovo“, осигурени от кмета на Общината.

В 13.30 ч. на стадион „Белица“ всички участници бяха поканени на хепънинг, където бяха изтеглени наградите от самата томбола.

Към всички участници кмета на Община Костинброд  г-н Милен Димитров се обърна с думи на благодарност и изрази надежда, че да изчистим Костинброд ЗАЕДНО е ангажимент, които сме поели и изпълнили днес, а да пазим града и общината си  чисти, трябва да е ангажимент, който да изпълняваме всеки ден.

Хепънинга продължи с танци и забавления за всички.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано на 13.05.2015

Във връзка със зачестилите прояви на вандализъм на обществени места в града, Общинска администрация Костинброд  продължава своята  кампания „НЕ НА ВАНДАЛИЗМА!“
За съжаление повреждането на обществено  имущество от вандали продължава

 


Този проблем се засили през последните дни, когато на детските площадки в кв.Маслово, кв.Шияковци и първи район на града бяха констатирани разрушения по оградите, детските пързалки и съоръженията за игра!


Във връзка с това се обръщаме с апел към гражданите да съдействат на общината да се пребори с тези и други подобни позорни деяния, които рушат съграденото от всички нас!

ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ВАДАЛСКИ ПРОЯВИ СИГНАЛИЗИРАЙТЕ:

Тел.0721 /68 715

E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com

 

Публикувано на 04.05.2015

 

Публикувано на 28.04.2015
С П И С Ъ К НА  КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ (в часове)

Публикувано на 03.04.2015
График пролетно почистване

Публикувано на 05.03.2015
Формули и правила за разпределение на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности в общинските училища и общинските детски заведения

 

Публикувано на 28.01.2015
Община Костинброд стартира информационна кампания "Не на вандализма!"

 

 

Публикувано на 19.11.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2013г. и ПРОЕКТ за БЮДЖЕТ 2015г.

Община Костинброд обявява телефонна линия за мнения, предложения на гражданите.

Публичното обсъждане на отчет 2013г. и проектобюджет на Община гр.Костинброд за 2015г. се организира за единадесети пореден път. Съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и Закона за публичните финанси публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.

На тел. 0721/68-741, на електронен адрес : obshtina@kbrod.net, на Интернет страницата на Общината: www.kostinbrod.bg и чрез Центъра за Услуги и Информация на Гражданите и бизнес средите могат да отправят своите питания, предават своите идеи, предложения и мнения за проектобюджет’2015г.

Заключителният етап на публичното обсъждане на отчет 2013г. и проект за бюджет 2015г. ще се проведе на 27/11/2014г. от 17.30 часа в малкия салон на Народно читалище ,,Ив.Вазов-1947” II район на града.

Община град Костинброд кани всички граждани, които се интересуват как ще се изразходват общинските средства и по какъв начин могат да осъществяват контрол, да вземат участие или да се обадят на посочения телефон. Материалите за публичното обсъждане ще бъдат поставени на разположение от 19 ноември 2014г. и на информационното табло в сградата на администрацията I етаж.

За Ваше улеснение материалите се публикуват и на интернет-страницата на Общината.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2013г. И ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2015г.

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2013 год.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА, ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ЗЕМЯ С ЛИМИТНИ СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОДИНА  – ПРОЕКТ НА ЛИМИТЕН СПИСЪК  ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Публикувано на 26.05.2014

Уважаеми съграждани,

Община Костинброд Ви информира, че на 26.05.2014г. е получено писмо с изх. № 08-00-1479/26.05.2014г. на МОСВ, с което бяхме уведомени, че УО на ОПОС  не налага финансова корекция в размер на 25% на договор за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводните мрежи и съоръжения по тях за гр.Костинброд“.

Ръководството на община Костинброд  изказва благодарност на УО на ОПОС за проявените професионализъм и обективност, както и на жителите на общината за тяхната подкрепа и доверие.

Уважаеми съграждани,
Благодарим Ви, че бяхме заедно !


Публикувано на 29.04.2014
На 28.04.2014 г., от 18.30 ч. в големия салон на народно читалище „Иван Вазов“ в град Костинброд се състоя среща, организирана от Общинска администрация-Костинброд, на която кмета на община Костинброд запозна обществеността с фактите и обстоятелствата, застрашаващи изпълнението на проект – Воден цикъл – един проект с особено висока обществена значимост както за гр. Костинброд, така и за общината в цялост.

Срещата се състоя под посланието – „SOS за Костинброд“ и протече при изключителен интерес от страна на жителите на града. Пред препълнената зала / над 700 души/ кметът на община Костинброд запозна гражданите с проекта – „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд" /„Воден цикъл“/ – неговото реализиране до момента и финансовите корекции които му се налагат от ОПОС към настоящия момент. Присъстваха народни представители от Софийска област, представители от Областна администрация – Софийска област, г-н Спиридон Александров -ръководител на Оперативна програма околна среда /ОПОС/, ръководството на Общинска администрация – Костинброд.

  

На всички жители на град Костинброд, които проявяват съпричастност и интерес към проведената среща предоставяме на вниманието презентацията, която с която кметът на община Костинброд запозна присъстващите с реалната ситуация към момента.

Общинска администрация – Костинброд благодари на всички граждани на община Костинброд за проявения от тях интерес и изявената гражданска позиция, като поема ангажимент, да продължи да отстоява правата на всички жители на община Костинброд в този труден момент.

 

Публикувано на 24.04.2014
ОЧАКВАЙТЕ ФИЛМ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД КОСТИНБРОД

 

SOS ЗА КОСТИНБРОД – ПРЕЗЕНТАЦИЯ (.ppt)

Фотогалерия
РЕКИТЕ НА КОСТИНБРОД – ОТ ДЕФЕКТ В ЕФЕКТ

Публикувано на 21.02.2014