Приемно време:

Кмет на общината:
Понеделник – 14.00 – 17.00ч.

Общинска администрация:
Вторник – 8.00 – 12.00ч. / 13.00 – 17.00ч.
Понеделник, сряда, четвъртък, петък – 14.30 – 17.00ч.

Център за административно обслужване:
понеделник - петък - 8.00 – 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Актуално

Публикувано на 27.08.2014

Уважаеми съграждани 

„Във връзка със СМР по проект "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд " , Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № РД-05-280/26.08.2014г. на кмета на община Костинброд  се въвежда временна организация на движението по ул. „Славянска”, в участъка от пресечката с ул.”София” до пресечката с бул.”Ломско шосе”.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство. 

 

Публикувано на 25.08.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 25.08.2014г. /понеделник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Й.Йовков" и ул."Асен Златаров". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,30ч до 17,30ч. и ще обхване кварталите в ценрална градска част между ул."Ломско шосе" и ул."Обединена", гр.Костинброд.

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 23.08.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаеми дами и господа , ОбА Костинброд , Ви уведомява, че от 01.09.2014г. ще има ново приемно време:

  • КМЕТ НА ОБЩИНА- ПОНЕДЕЛНИК ОТ 14.00 ДО 17.00Ч – СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС
  • ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ – ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.
  • ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

 

Публикувано на 12.08.2014
ОБЯВА
Във връзка със започващи археологически изследвания в района на с.Петърч се търсят спешно 50 работници за разкопки на терен. Работното време е около 7 часа дневно , а заплащането е 20 лева на ден.
За повече информация: тел.0885 567 298 – г-жа.Елена Василева

Публикувано на 04.07.2014
Важно съобщение
Областна дирекция земеделие – Софийска област

 

Публикувано на 23.06.2014

 

Публикувано на 26.05.2014

Уважаеми съграждани,

Община Костинброд Ви информира, че на 26.05.2014г. е получено писмо с изх. № 08-00-1479/26.05.2014г. на МОСВ, с което бяхме уведомени, че УО на ОПОС  не налага финансова корекция в размер на 25% на договор за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводните мрежи и съоръжения по тях за гр.Костинброд“.

Ръководството на община Костинброд  изказва благодарност на УО на ОПОС за проявените професионализъм и обективност, както и на жителите на общината за тяхната подкрепа и доверие.

Уважаеми съграждани,
Благодарим Ви, че бяхме заедно !


Публикувано на 29.04.2014
На 28.04.2014 г., от 18.30 ч. в големия салон на народно читалище „Иван Вазов“ в град Костинброд се състоя среща, организирана от Общинска администрация-Костинброд, на която кмета на община Костинброд запозна обществеността с фактите и обстоятелствата, застрашаващи изпълнението на проект – Воден цикъл – един проект с особено висока обществена значимост както за гр. Костинброд, така и за общината в цялост.
  

Срещата се състоя под посланието – „SOS за Костинброд“ и протече при изключителен интерес от страна на жителите на града. Пред препълнената зала / над 700 души/ кметът на община Костинброд запозна гражданите с проекта – „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд" /„Воден цикъл“/ – неговото реализиране до момента и финансовите корекции които му се налагат от ОПОС към настоящия момент. Присъстваха народни представители от Софийска област, представители от Областна администрация – Софийска област, г-н Спиридон Александров -ръководител на Оперативна програма околна среда /ОПОС/, ръководството на Общинска администрация – Костинброд.

  

На всички жители на град Костинброд, които проявяват съпричастност и интерес към проведената среща предоставяме на вниманието презентацията, която с която кметът на община Костинброд запозна присъстващите с реалната ситуация към момента.

Общинска администрация – Костинброд благодари на всички граждани на община Костинброд за проявения от тях интерес и изявената гражданска позиция, като поема ангажимент, да продължи да отстоява правата на всички жители на община Костинброд в този труден момент.

 

Публикувано на 24.04.2014
ОЧАКВАЙТЕ ФИЛМ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД КОСТИНБРОД

 

SOS ЗА КОСТИНБРОД – ПРЕЗЕНТАЦИЯ (.ppt)

 

Фотогалерия
РЕКИТЕ НА КОСТИНБРОД – ОТ ДЕФЕКТ В ЕФЕКТ

Публикувано на 21.02.2014