Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Вътрешни правила

20.10.2016
Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в община Костинброд, приети по реда на чл.244 от ЗОП

05.11.2014
Вътрешни правила за планиране, организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и правила за поддържане на профила на купувача – редакция

01.07.2014
Вътрешни правила за планиране, организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и правила за поддържане на профила на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И КОНТРОЛА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В КМЕТСТВО НА С. ПЕТЪРЧ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД

2253 посещения общо 3 посещения за деня