Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Екология

13.01.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

10.01.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

06.01.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

19.12.2016
НИС Петрол – Уведомление за инвестиционно намерение

 

21.10.2016
Уведомление за инвестиционно намерение

12.10.2016

 

20.06.2016

 

22.03.2016

Покана

Доклад на оценка за въздействието на околната среда за инвестиционно предложение "Модернизация на железопътна линия София- Драгоман"