Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Екология

13.07.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

02.05.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

 

08.03.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

06.03.2017
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда (изм. и доп., ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.) 

 

27.02.2017
РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН КОСТИНБРОД 2017-2020 г.
Обществени консултации

21.02.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

 

16.01.2017
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА  ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА ОТ БЕЗДОМНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2020 Г.
 

15.02.2017
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

09.02.2017
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

13.01.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

10.01.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

06.01.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

19.12.2016
НИС Петрол – Уведомление за инвестиционно намерение

 

21.10.2016
Уведомление за инвестиционно намерение

12.10.2016

 

20.06.2016

 

22.03.2016

Покана

Доклад на оценка за въздействието на околната среда за инвестиционно предложение "Модернизация на железопътна линия София- Драгоман"

5239 посещения общо 3 посещения за деня