05.08.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността  „медицинска сестра“  в ЦСРИ към  община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Медицинска сестра“ в  ЦСРИ гр.Костинброд към Община Костинброд

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Социален работник“- в ЦСРИ– гр. Костинброд

31.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши експерт „Информационни технологии“ в Общинска администрация Костинброд.

12.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  „вътрешен одитор“ в Общинска администрация Костинброд

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Социален работник за работа с деца“- в ДЦРДУ– гр. Костинброд

04.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Медицинска сестра“- в ЦСРИ– гр. Костинброд

22.04.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността  „социален работник“ вЦОП към  община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен подбор за длъжността „Социален работник“ в  ЦОП гр.Костинброд към Община Костинброд

29.03.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността психолог в ЦСРИ  към  община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
От проведен  подбор за длъжността „психолог“ в ЦСРИ  към  ОА Костинброд

20.03.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „Социален работник“- в ЦОП– гр. Костинброд

19.03.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност психолог в Център за социална рехабилитация и интеграция  при Общинска администрация Костинброд

31.01.2019
Съобщение за допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността психолог в ДЦРДУ към  община Костинброд
Извлечение от протокол

25.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност психолог в Дневен център за работа с деца на улицата  при Общинска администрация Костинброд.

17.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши специалист  „Документооборот“ в  Общинска администрация гр. Костинброд.

11.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността  „социален работник“  в ЦОП към  община Костинброд

22.11.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  главен специалист-служител  „Документооборот“ в  Общинска администрация гр. Костинброд.

16.11.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: временно свободна  длъжност  работник-кухня и разносвач храна  в Домашен социален патронаж при Общинска администрация Костинброд.

24.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Социален работник“- в ЦОП– гр. Костинброд

04.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  калкулант-домакин  в Домашен социален патронаж при Общинска администрация Костинброд.

03.09.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати заучастие в подбор за длъжността  „социален работник“  в ЦСРИ към  община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен подбор за длъжността „Социален работник“ в  ЦСРИ гр.Костинброд към Община Костинброд