18.10.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „социален работник“ в ЦОП „Промяна“-гр.Костинброд, към община Костинброд

18.10.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността главен инспектор „Екология, Горско и Селско стопанство“ в дирекция „УТ, УС, С, ОП и П, МДТ, СХД, ООС и ГРАО” при общинска администрация Костинброд

10.10.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши експерт- счетоводител в Общинска администрация Костинброд.

04.10.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност за „Рехабилитатор“- в ЦСРИ – гр. Костинброд

29.09.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността главен инспектор „Екология, Горско и Селско стопанство“ в дирекция „УТ, УС, С, Е, МДТ, СХД, ООС и ГРАО“ при администрацията на община Костинброд

12.09.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „социален работник“  в ЦОП – гр. Костинброд

31.08.2017 г.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността „социален работник“ в Център за социална рехабилитация и интеграция при общинска администрация Костинброд

31.08.2017 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „социален работник“ в ЦСРИ  при общинска администрация Костинброд

29.08.2017
Извлечение от протокол за конкурс длъжност педагог ЦОП

28.08.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „педагог“ в ЦОП при общинска администрация Костинброд

28.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „Директор на ДГ “– в  Детска градина „Детелина“-с.Драговищица,община Костинброд.

27.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Социален работник“- в ЦСРИ – гр. Костинброд

14.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност за „педагог“ в ЦОП – гр. Костинброд

14.07.2017
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността „педагог“ в Център за обществена подкрепа при общинска администрация Костинброд

12.07.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „педагог“ в ЦОП  при общинска администрация Костинброд

08.06.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „педагог“  в ЦОП – гр. Костинброд