08.12.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност младши експерт „Кадастър и регулиране“ в Общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност младши експерт „Информационни технологии“ в Общинска администрация Костинброд.

04.12.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността директор на дирекция „УТ, ОС, С, СК, ИИ, ИП и Е” и главен архитект при общинска администрация Костинброд

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността младши експерт „Оперативни програми и проекти” при общинска администрация Костинброд

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността началник отдел „Строителство, строителен контрол, инженерна инфраструктура, инвестиционно проектиране и екология” при общинска администрация Костинброд

01.12.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността директор на дирекция „Обществени поръчки, оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт  при общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността директор на дирекция „Транспорт, техническо обслужване и  отбранително-мобилизационвна подготовка”  при общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността началник отдел „Социални и хуманитарни дейности “  при общинска администрация Костинброд

30.11.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността директор на дирекция „УТ, ОС, С, СК, ИИ, ИП и Е” при общинска администрация Костинброд.

27.11.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността началник отдел „Административно-информационно обслужване и ГРАО” при общинска администрация Костинброд.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността директор на дирекция „УТ, ОС, С, СК, ИИ, ИП и Е”  при общинска администрация Костинброд.

ОТНОСНО: конкурс за длъжността директор на дирекция „Финансово счетоводни дейности”  при общинска администрация Костинброд.

13.11.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността  младши експерт-счетоводител в дирекция „ФСД и АПИТО” при общинска администрация Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността „младщи експерт-счетоводител“ в  Общинска администрация Костинброд

Комисията, назначена за провеждане на конкурса класира кандидатите на база получените окончателни резултати както следва:
На първо място : Ина Почеканска

Анита  Кръстанова:
Председател на конкурсната комисия
Дата:13.11.2017 г.
гр. Костинброд

 

07.11.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „рехабилитатор“ в ЦСРИ -гр.Костинброд, към община Костинброд

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс за длъжността „рехабилитатор“ в Център за социална рехабилитация и интеграция при общинска администрация Костинброд

19.10.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  секретар МКБППМН и социални дейности в Общинска администрация Костинброд.

18.10.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „социален работник“ в ЦОП „Промяна“-гр.Костинброд, към община Костинброд

18.10.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността главен инспектор „Екология, Горско и Селско стопанство“ в дирекция „УТ, УС, С, ОП и П, МДТ, СХД, ООС и ГРАО” при общинска администрация Костинброд

10.10.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  младши експерт- счетоводител в Общинска администрация Костинброд.

04.10.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност за „Рехабилитатор“- в ЦСРИ – гр. Костинброд

29.09.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: конкурс за длъжността главен инспектор „Екология, Горско и Селско стопанство“ в дирекция „УТ, УС, С, Е, МДТ, СХД, ООС и ГРАО“ при администрацията на община Костинброд

12.09.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „социален работник“  в ЦОП – гр. Костинброд

31.08.2017 г.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността „социален работник“ в Център за социална рехабилитация и интеграция при общинска администрация Костинброд

31.08.2017 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „социален работник“ в ЦСРИ  при общинска администрация Костинброд

29.08.2017
Извлечение от протокол за конкурс длъжност педагог ЦОП

28.08.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „педагог“ в ЦОП при общинска администрация Костинброд

28.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „Директор на ДГ “– в  Детска градина „Детелина“-с.Драговищица,община Костинброд.

27.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност  за „Социален работник“- в ЦСРИ – гр. Костинброд

14.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност за „педагог“ в ЦОП – гр. Костинброд

14.07.2017
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен конкурс за длъжността „педагог“ в Център за обществена подкрепа при общинска администрация Костинброд

12.07.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „педагог“ в ЦОП  при общинска администрация Костинброд

08.06.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна  длъжност за „педагог“  в ЦОП – гр. Костинброд