Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Месечни отчети

Месечен отчет – януари 2014

Месечен отчет – февруари 2014

Месечен отчет – март 2014

Месечен отчет – април 2014

Месечен отчет – май 2014

Месечен отчет – юни 2014

Месечен отчет – юли 2014

Месечен отчет – август 2014

Месечен отчет – септември 2014

Месечен отчет – октомври 2014

Месечен отчет – ноември 2014

Месечен отчет – декемри 2014

Месечен отчет – януари 2015

Месечен отчет – февруари 2015

Месечен отчет – март 2015

Месечен отчет – април 2015

Месечен отчет – май 2015

Месечен отчет – юни 2015

Месечен отчет – юли 2015

Месечен отчет – август 2015

Месечен отчет – септември 2015

Месечен отчет – октомври 2015

Месечен отчет – ноември 2015

Месечен отчет – декември 2015

Месечен отчет – януари 2016

Месечен отчет – февруари 2016

Месечен отчет – март 2016

Месечен отчет – април 2016

Месечен отчет – май 2016

Месечен отчет – юни 2016

Месечен отчет – юли 2016

Месечен отчет – август 2016

Месечен отчет – септември 2016

Месечен отчет – октомври 2016

Месечен отчет – ноември 2016

Месечен отчет – декември 2016

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2016 г.

Месечен отчет – януари 2017

Месечен отчет – февруари 2017

Месечен отчет – март 2017

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2017 г.

Месечен отчет – април 2017

Месечен отчет – май 2017

Месечен отчет – юни 2017

2121 посещения общо 3 посещения за деня