Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Община Костинброд – Сертификат по EN ISO 9001:2008

Община Костинброд е внедрила и прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008.

Сертификат номер: QS-3999HH

Сертификатът е издаден на 20.09.2012г.

Сертификатът е валиден до 19.09.2015г.

 

Община Костинброд – Политика по качеството
(.pdf)

 

1195 посещения общо 6 посещения за деня