Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Общинска собственост

09.11.2012
ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

27.03.2014
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ ЗА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,съгласно  чл.60, ал.2  от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приет с решение №288 на ОбС от 27.02.2009год. (актуализация)

 

12.06.2017
Протокол № 3 /05.06.2017 г. за окончателното разпределение на общинските пасища, мери и ливади от територията на община Костинброд за стопанската 2017/2018 година

 

05.05.2017
Протокол 1

Протокол 2

10.02.2017
Списък на ПМЛ-Общинска собственост за 2017-2018г.

 

11.05.2016
Протоколи от 17.03.2016г. и 27.04.2016г. за разпределението на общинските пасища, мери и ливади на собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в БАБХ за територията на община Костинброд за стопанската 2016/2017година.

 

31.03.2016

 

2056 посещения общо 6 посещения за деня