Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Социален патронаж

 

Общинско предприятие “Социален патронаж” e специализирана социална институция с предмет на дейност предоставяне на социални услуги на територията на община Костинброд, а именно приготвяне и доставка на храна по домовете със специализиран транспорт, социална работа за подпомагане социалната реинтеграцията на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в неравностойно социално положение. Приготвянето на храната (закуска, обяд, вечеря) се извършва в ново кухненско оборудване по проект „Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на социалния патронаж“, който общината спечели пред Фонд „Социална закрила“. Повече информация можете да намерите в раздел Социален патронаж.

Персоналът е висококвалифициран и като дългогодишни служители в системата на социалните услуги са с богат професионален опит.

Доставянето на храна е ежедневно и се предлага топла и диетична храна съобразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата възраст.
Социален патронаж съвместно с община Костинброд предлагат на свойте граждани от община Костинброд подпомагане и разширяване възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот; организиране на културни мероприятия; взаймодействие със социални, здравни и други институции.
Начин за записване и контакти:

тел: 0721/66 259
моб.тел: 0888/604 117
Адрес: ул. „Славянска“, 68
Управител : Димитър Димитров

1722 посещения общо 6 посещения за деня