ЦЕНИ НА БИЛЕТИ
ДЕЛНИЧНО  РАЗПИСАНИЕ
Петърч – София – Петърч
От  Петърч  От София
4:55
5:40
6:00      

6:15  
6:30
6:40
6:45
7:00     

7:15 
7:30
7:45
8:10 

8:30
8:50 

9:30 
9:50
10:20
10:50 

11:20
11:50
12:20
1
3.00
13:
40
14:
20
14:50
15:10
15:50 

16:30
17:10
17:30
17:
50
18:20
18:50 

19:20
19:50
20:00
6:35
6:45 

7:00
7:15
 
7:40

8:10

8:40
9:10

9:40 
10:20
11:00 

11:40
12:10
12;40
13:10
13:40
14:10
14:40
15;10
15
;40
16:00
  
16:20
16:40
17:00

17:20

17:
40
18:00
18:00

18:20
18:40  
19:00

19:20

19:50
20:10
20:50
21:30
22:40
автобуси на фирма „Марио-95”
автобуси до Опицвет, Безден и Богьовци
ПРАЗНИЧНО  РАЗПИСАНИЕ
Петърч – София – Петърч
От  Петърч  От София
6:10
6:40
7:20 
7:50
8:20
8:50
9:50
10:50
11:50
12:20
13:00
13:50
14:50
15:50
16:20
16:50
17:20
17:50

18:20
18:50
19:50
7:10
7:40
8:10
8:40
9:10 
9:40
10:40
11:40
12:30
13:20 

14:40 
15:40
16:00
16:40
17:10 
17:40 
18:10
18:40

19:10
19:50
21:00
22:00
автобуси на фирма „Марио-95”
автобуси до Опицвет, Безден и Богьовци

ЛИНИЯ №2
СОФИЯ –КОСТИНБРОД -СОФИЯ

Делник

От София
7:00; 9:30; 11:15; 13:30; 15:00; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30;

От Костинброд
6:20 ; 7:20;  10:10; 12:10 ;13:50,15:30 ;16:50 ;17:50 ;18:50

Празник

От София
7:30;9:30 ;13:30 ;15:00, 18:00; 20:30 

От Костинброд
5:55; 7:10; 8:10; 10:10; 14:10 ; 18:20

ЛИНИЯ № 3
София-Драговищица-София

Делник

От София
7:30; 9:30; 11:15; 13:30; 15:00; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30;
От Драговищица
5:50; 6:45; 8:00; 10:00; 12:00; 14:00; 15:30; 17:00; 18:00; 19:00;

Празник

От София
7:30; 9:30,11:00, 13:30, 15:00 ; 17:00,18:00; 20:30 ;

От Драговищица
5:50; 6:45; 8:00; 10:00;11:45, 14: 00 ;15:30 ; 18:30 ;

ЛИНИЯ № 4
София-Градец-София

Делник

От София
8:00; 11:15; 15:00 ; 18:00; 19:30

От Градец
6:30 ; 8:50 ; 11:50; 15:40 ; 18:40     

Празник

От София
8:00; 11:00 ;15:00;18:00

От Градец
6:30; 8:50 ;11:30 ;15:40 ; 18:40

Автобуса за Царичина:
8:00 часа  и 15:00 часа  от София
8:40 часа и 15:40 часа от Царичина

ЛИНИЯ № 5
София-Чибаовци-София

Делник

От София
7:10; 14:00; 18:20

От Чибаовци
8:00; 15:00; 19:20

Празник

От София
8:00; 14:00; 17:00

От Чибаовци
9:00; 15:00; 18:00

София – Опицвет,Безден, Богьовци – София

Делник

От София
7:40; 9:40; 11:40; 13:10; 14:40; 16:40;  18:40; 20:50

От Опицвет,Безден, Богьовци
6:15; 7:15; 8:15; 10:15; 12:15; 13:50; 15:15; 17:15; 19:15

Празник

От София
7:40,9:40; 11:40; 14:40; 17:40; 19:50

От Опицвет,Безден, Богьовци
6:15,8:15; 10:15; 12:15; 15:15; 18:15