09.10.2017
Уведомление за инвестиционно намерение
Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на Външно ел. захранване с кабели Ср.Н 20кV, нов КТП и кабели НН 1кV на Логистичен център за цифровизация и управление на документи /архивохранилище/

Уведомление за инвестиционно намерение
Инвестиционно предложение за изграждане на цех за производство на мебели в с. Драговищица, общ. Костинброд

Уведомление за инвестиционно намерение
„Теленор България“ ЕАД

05.10.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

Инвестиционно предложение за изграждане на „Търговски, административни и жилищни обекти“ в гр. Костинброд

04.09.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

13.07.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

02.05.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

08.03.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

06.03.2017
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда (изм. и доп., ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.) 

21.02.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

15.02.2017
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

09.02.2017
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

13.01.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

10.01.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

06.01.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

19.12.2016
НИС Петрол – Уведомление за инвестиционно намерение

22.03.2016
Покана
Доклад на оценка за въздействието на околната среда за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия София- Драгоман“