Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Услуги, които се извършват в кметство Петърч от 07.02.2014г

Уважаеми съграждани, информираме Ви за услуги, които се извършват в кметство Петърч от 07.02.2014г:

Издаване дубликат от акт за раждане

Издаване дубликат от акт за смърт

Издаване дубликат от граждански брак

Издаване удостоверение за административен адрес

Издаване на скица за недвижим имот

Издаване на виза за проектиране

Издаване на удостоверение за идентичност на имот

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината

Издаване на разрешение за отсичане на дърво

Регистрация на куче

Подаване на заявление за еднократна помощ на основание решение на ОбС-Костинброд.

Всички услуги са обикновени със срок 7 работни дни от датата на подаване и цените са определени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Костинброд

2856 посещения общо 3 посещения за деня