Уважаеми дами и господа,

Основният приоритет в работата на Общинска администрация Костинброд е потребителите на услуги да бъдат обслужени максимално бързо, качествено и любезно.Ние разбираме обслужването на клиентите като процес, който следва непрекъснато да се развива и усъвършенства, поради което разчитаме на Вашето откровено и безпристрастно мнение по поставените въпроси.

Ако желаете да изразите своето мнение за нивото на обслужването, предоставяно от Общинска администрация Костинброд, можете да го направите, като попълните настоящата анкетна карта. По въпросите, за които няма формулиран отговор очакваме да изразите становище (оценка) в свободна форма.

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

(Маркирайте само по един отговор)

1.Досега ползвали ли сте услугите на Общинска администрация Костинброд?
ДаНе

2.Колко често сте ползвали услуги на Общинска администрация Костинброд през последните три месеца?
Над 5 пъти2-3 пътиЗа първи път

3.За каква услуга/разрешаването на какъв проблем се обърнахте към Общинска администрация Костинброд?

4.Към кой отдел/служител се обърнахте?

5.Какво е Вашето мнение за работата на служителите, обслужващи посетените от Вас работни места?
5.1.Служителите се държат с клиентите вежливо и с уважение
ДаНе
5.2.Служителите проявяват дискриминационно отношение към мен
ДаНе
5.3.Служителите забавят моя проблем/запитване
ДаНе
5.4.Служителите предлагат решение/отговор на моя проблем/запитване
ДаНе
5.5.Служителите се отнасят подчертано нелюбезно и пренебрежително
ДаНе

6.В какъв срок Ви бе извършена услугата?
До 7 дниДо 14 дниЗа 1 месецЗа повече

7.Обстановка, в която се предоставят услугите.
7.1.Достъпът до сградата е лесен
ДаНе
7.2.Ориентирането в сградата е лесно
ДаНе
7.3.Работното време за прием на граждани е удобно
ДаНе
7.4.Приемните са чисти и подредени
ДаНе
7.5.Обстановката в приемните за потребители на услуги предразполага за свободен разговор със служителите
ДаНе

8.Качеството на предоставяната информация
8.1.Според Вас предоставя ли се ясна(лесно разбираема), точна и пълна информация за услугите, които извършва администрацията – информационно табло, брошури, формуляри, обяснения от служителите, местен вестник, Интернет?
ДаНеОтчасти
8.2.Доволни ли сте от бързината, с която Ви обслужват?
ДаНе
8.3.Спазват ли се посочените срокове за изпълнение на услугата?
ДаНе
8.4.Достатъчно компетентни ли са служителите според Вас?
ДаНеНе мога да преценя

9.Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?
Достъпът и количеството на предоставяната информацияОтношението на служителите към клиентитеЗнанията и уменията на служителитеОбстановката, в която се предоставят услугитеДруго (моля, уточнете)

Искате ли да добавите нещо (моля напишете):

2600 посещения общо 2 посещения за деня