Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Анкета

Уважаеми дами и господа,

Основният приоритет в работата на Общинска администрация Костинброд е потребителите на услуги да бъдат обслужени максимално бързо, качествено и любезно.Ние разбираме обслужването на клиентите като процес, който следва непрекъснато да се развива и усъвършенства, поради което разчитаме на Вашето откровено и безпристрастно мнение по поставените въпроси.

Ако желаете да изразите своето мнение за нивото на обслужването, предоставяно от Общинска администрация Костинброд, можете да го направите, като попълните настоящата анкетна карта. По въпросите, за които няма формулиран отговор очакваме да изразите становище (оценка) в свободна форма.

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

(Маркирайте само по един отговор)

1.Досега ползвали ли сте услугите на Общинска администрация Костинброд?
 Да Не

2.Колко често сте ползвали услуги на Общинска администрация Костинброд през последните три месеца?
 Над 5 пъти 2-3 пъти За първи път

3.За каква услуга/разрешаването на какъв проблем се обърнахте към Общинска администрация Костинброд?

4.Към кой отдел/служител се обърнахте?

5.Какво е Вашето мнение за работата на служителите, обслужващи посетените от Вас работни места?
5.1.Служителите се държат с клиентите вежливо и с уважение
 Да Не
5.2.Служителите проявяват дискриминационно отношение към мен
 Да Не
5.3.Служителите забавят моя проблем/запитване
 Да Не
5.4.Служителите предлагат решение/отговор на моя проблем/запитване
 Да Не
5.5.Служителите се отнасят подчертано нелюбезно и пренебрежително
 Да Не

6.В какъв срок Ви бе извършена услугата?
 До 7 дни До 14 дни За 1 месец За повече

7.Обстановка, в която се предоставят услугите.
7.1.Достъпът до сградата е лесен
 Да Не
7.2.Ориентирането в сградата е лесно
 Да Не
7.3.Работното време за прием на граждани е удобно
 Да Не
7.4.Приемните са чисти и подредени
 Да Не
7.5.Обстановката в приемните за потребители на услуги предразполага за свободен разговор със служителите
 Да Не

8.Качеството на предоставяната информация
8.1.Според Вас предоставя ли се ясна(лесно разбираема), точна и пълна информация за услугите, които извършва администрацията – информационно табло, брошури, формуляри, обяснения от служителите, местен вестник, Интернет?
 Да Не Отчасти
8.2.Доволни ли сте от бързината, с която Ви обслужват?
 Да Не
8.3.Спазват ли се посочените срокове за изпълнение на услугата?
 Да Не
8.4.Достатъчно компетентни ли са служителите според Вас?
 Да Не Не мога да преценя

9.Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?
 Достъпът и количеството на предоставяната информация Отношението на служителите към клиентите Знанията и уменията на служителите Обстановката, в която се предоставят услугите Друго (моля, уточнете)

Искате ли да добавите нещо (моля напишете):

1392 посещения общо 6 посещения за деня