НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр. Костинброд 
Адрес: гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ №1
Информация за контакти: Седефка Николова
Тел.: 0721 66 130/66131
E-mail: ch.iv.vazov@abv.bg
Уеб сайт: www.chitalishte.kbrod.net

 

НЧ „Заря – 1914“, гр. Костинброд
Адрес: гр. Костинброд, ул. „Юрий Гагарин“ №50
Информация за контакти: Камелия Георгиева
Тел.: 0721/66132
E-mail: zarria@abv.bg

 

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“
Адрес: гр. Костинброд, ул. „Стара планина“ №1
Информация за контакти: Стойна Таскова
Тел.: 0721/66176
E-mail: kiril.metodi@abv.bg

 

НЧ „Съвремие – 2010“, гр. Костинброд
Адрес: гр. Костинброд, кв. Зора, бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 7
Информация за контакти: Милослав Милославов
Тел.: 0882509089
E-mail: savremie_2010@mail.bg

 

НЧ „Нов живот – 1919“, с. Петърч
Адрес: с. Петърч, ул. „Васил Левски“ №8
Информация за контакти: Надежда Михайлова
Тел.: 0886652360; 0882119341
E-mail: nadejdamih@abv.bg

 

НЧ „Георги Сава Раковски – 1928“, с. Драговищица
Адрес: с. Драговищица, ул. „Първа“ №85
Информация за контакти: Диана Михайлова
Тел.: 07118330
E-mail: rakovski_dr@abv.bg

 

НЧ „Елин Пелин – 1930“, с. Голяновци
Адрес: с. Голяновци
Информация за контакти: Валентина Александрова
Тел.: 0721/66678

 

НЧ „Труд и просвета – 1941“, с. Градец
Адрес: с. Градец
Информация за контакти: Снежана Радева
Тел.: 0884301757
E-mail: sneja_borisova_69@abv.bg

 

НЧ „Разум – 1922“, с. Опицвет
Адрес: с. Опицвет, пл. „Независимост“
Информация за контакти: Венелина Манкова
Тел.: 0899819995
E-mail: kmetstvo_opicvet@abv.bg

 

НЧ „Илинден – 2012“, с. Безден
Адрес: с. Безден
Информация за контакти: Цветелина Огнянова
Тел.: 0897819426

 

НЧ „Развитие – 1933“, с. Чибаовци
Адрес: с. Чибаовци
Информация за контакти: Светла Танчева
Тел.: 0888815425
E-mail: ch.razvitie1933@abv.bg