Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Екология

11.07.2015

 

23.01.2015
Инвестиционно намерение

09.01.2015
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС  ЗА „РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ДО АСФАЛТОВА БАЗА НА „ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД В ИМОТ № 000502 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОПИЦВЕТ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

10.12.2014
СЪОБЩЕНИЕ

22.12.2014
СЪОБЩЕНИЕ

24.11.2014
Обява за инвестиционно намерение

16.10.2014
СЪОБЩЕНИЕ

25.07.2014
О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

17.07.2014

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

 

16.07.2014
О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
"Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД
___
Допълнителна информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС ще получите от инж.Красимир Дебеляшки – мл. Инспректор „Екология“ в сградата на Общинска администрация Костинброд, гр. Костинброд ул. „Охрид“ №1

 

11.07.2014
Заповед РД-05-215

 

03.07.2014