Приемно време с граждани:

Кмет на общината:
Понеделник – 14.00 – 17.00ч.

Общинска администрация:
Вторник – 8.00 – 12.00ч. / 13.00 – 17.00ч.
Понеделник, сряда, четвъртък, петък – 14.30 – 17.00ч.

Център за административно обслужване:
понеделник - петък - 8.00 – 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Транспорт и комуникации

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,

Бихме искали да Ви уведомим, че от 30.12.2011г. е в сила договор за временно възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по утвърдените маршрутни разписания, който е със срок до избиране на изпълнител на услугата чрез редовна процедура съгласно действащото законодателство, но за не повече от 6 месеца.

Съгласно този договор Община Костинброд и Превозвачът – „Автобусни превози – Костинброд“ ООД се договориха за по-ниски цени на билетите по автобусните линии, които са както следва:

Наименование на автобусната линия                                            цена на билет

  1. Автобусна линия № 1 – гр. София – с. Петърч                        1.80 лева
  2. Автобусна линия № 2 – гр. София – гр. Костинброд              1.50 лева
  3. Автобусна линия № 3 – гр. София – с. Драговищица             1.80 лева
  4. Автобусна линия № 4 – гр. София – с. Градец                         2.20 лева
  5. Автобусна линия № 5 – гр. София – с. Чибаовци                    3.00 лева
  6. Автобусна линия № 6 – гр. София – с. Бучин проход              3.00 лева
  7. Автобусна линия № 7 – гр. София – с. Богьовци                     2.20 лева           

В договора са предвидени и значителни по размер санкции за Превозвача при неизпълнение на задълженията му по договора за временно възлагане на обществен превоз.

Сигнали за неспазване на маршрутните разписания, неиздаване на билети, разлика в цените на билетите от горепосочените, неотоплени автобуси и други, се подават писмено, включително и чрез интернет страницата на общинската администрация.

Към момента продължават да действат старите маршрутни разписания, защото предстои съгласуване на новите разписания от Областните управители на София град и Софийска област, от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ и за утвърждаване от Министъра на транспорта и съобщенията.

Приоритет в работата на Община Костинброд през първите месеци на новата 2012 година ще бъде именно обществения превоз с цел да се подобри качеството на обслужване и неговата ефективност.

 

Разписание на междуградския транспорт

В сила от 01.03.2011г.
(Оцветени в черно – Автобусни превози
Оцветени в червено – Union Ivkoni)

Петърч – София – Линия №1
София – Петърч - Линия №1
Делник Празник Делник Празник
4:45
5:40 /до Централна гара/
6:00
6:15
6:30
6:40
6:45 /до Централна гара/
7:00
7:15
7:30

7:45
8:10
8:30
8:50
9:30
9:50
10:20
10:50
11:20
11:50
12:20
13:00
13:40
14:20
14:50
15:20
15:50
16:10
16:30

16:50
17:10 /до Централна гара/
17:30
17:50
18:20
18:50
19:20
19:50
20:35

6:10
6:40
7:20
7:50
8:20
8:50
9:50
10:50
11:20
12:20

12:50
13:50
14:50
15:50
16:20
16:50
17:20
17:50

18:20
18:50
19:50
20:50

5:35
6:30
6:45
7:00
7:15
7:40
8:10
8:40
9:10

9:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:10
12:40
13:10
13:40
14:10
14:40
15:10
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00 /от АГ Обеля/
18:00 /от Централна гара/
18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
20:10
20:50
21:30
22:40
7:10
7:40
8:10
8:40
9:10
9:40
10:40
11:40
12:20
13:10
14:40

15:40
16:10
16:40
17:10
17:40
18:10
18:40

19:10
19:50
21:00
22:00
Костинброд – София - Линия №2
София – Костинброд - Линия №2
Делник Празник Делник Празник
6:20
7:20
8:40
10:10
12:15
16:50
17:50
18:50
5:55
7:20
9:10
10:20
13:50
18:20
7:00
9:30
11:15
13:30
15:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
6:15
8:00
9:40
13:30
18:00
20:30
Драговищица – София - Линия №3
София – Драговищица – Линия №3
Делник Празник Делник Празник
5:50
6:45
8:00
10:00
12:00
14:00
15:30
17:00
18:00
19:00
5:45
7:10
9:00
10:10
14:00
15:30
18:30
7:30
9:30
11:15
13:30
15:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
6:15
8:00
9:40
13:30
15:00
18:00
20:30
Градец – София - Линия №4
София – Градец – Линия №4
Делник Празник Делник Празник
7:00
8:50
11:50
15:50
18:40
7:00
8:50
15:50
18:40
8:00
11:15
15:00/до Царичина/
18:00
19:30
8:00
15:00/до Царичина/
18:00
Чибаовци – София – Линия №5
София – Чибаовци - Линия №5
Делник Празник Делник Празник
6:00
8:10
15:00
19:20 /до Костинброд/
9:00
15:00
18:00
7:10
14:00
18:20
8:00
14:00
17:00
Опицвет,Безден, Богьовци – София - Линия №9
София – Опицвет,Безден, Богьовци - Линия №9
Делник Празник Делник Празник
6:15
7:15
8:15
10:15
12:15
13:50
15:15
17:15
19:15
6:15
8:15
10:15
12:15
15:15
18:15
7:40
9:40
11:40
13:10
14:40
16:40
18:40
20:10
7:40
9:40
11:40
14:40
17:40
19:50

Всички курсове преминават през Метростанция Обеля

Автобусът за Царичина пътува при добри метереологични условия!

Преглеждания на публикацията: 88 908