15847 посещения общо 7 посещения за деня
Отчет на Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд за периода ноември 2015 – ноември 2016 година