Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Община Костинброд призовава за толерантност и приятелство между децата във всички училища в България


Get the Flash Player to see this content.

"Аз избирам доброто" – Кампания на община Костинброд във връзка с "Ден на розовата фланелка – Световен ден за борба с тормоза в училище"
Участваха: СУ "Д-р Петър Берон", Второ ОУ "Васил Левски”
Организатори: Дневен център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа "Промяна", Център за социална рехабилитация и интеграция, Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция.

7859 посещения общо 3 посещения за деня