Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомявам Ви, че от 07.08.2017 година до 11.08.2017 година няма да работи изнесеното бюро на Агенция по геодезия, картография  и кадастър в община Костинброд, поради годишен отпуск на служителя.
Заповядайте отново на 15.08.2017 година.
С уважение,
Ръководството на община Костинброд

2745 посещения общо 3 посещения за деня