Заповядайте на Шияковския манастир „Св. Архангел Михаил“ на 19 февруари от 11.00 часа.
Община Костинброд организира транспорт, с маршрут:
1. 10.30 часа – Първи район,гр.Костинброд, спирка „Букет“, Шияковски манастир.
2. 10.30 часа – Общинска администрация-Костинброд, спирка „Букет“, Шияковски манастир.

524 посещения общо 2 посещения за деня
145 години от обесването на Васил Левски