След повече от десет години без постоянен договор съществуващ непосредствен риск от прекъсване на обществения превози, подписани многобройни анекси за определени времеви периоди, в края на 2018г. се подписа 5-годишен договор между избран автобусен превозвач и общината ни!

След проведена обществена поръчка по реда на ЗОП (Закон за обществени поръчки) и явил се единствен желаещ кандидат, в последният календарен ден на 2018г. се подписа договор между община Костинброд и “ Автобусни превози – Костинброд“ООД .

За да не остане община Костинброд без обществен транспорт, до момента се прилагаше спешна мярка с компромиси от страна на държавни институции – чрез подписване на временни анекси!

Към настоящия момент за квотата на Столична община (която  е 50% от курсовете по линия София-с.Петърч) процедурата все още не е приключила.

След избор на превозвач за Софийската квота се очаква въвеждане на новите условия за предоставяне на транспортната услуга. Един от най-дългогодишните и сложни казуси за жителите на общината ни, а именно общественият транспорт очаква своето окончателно разрешаване в първото тримесечие на 2019г.

Гражданите на община Костинброд ще бъдат уведомени своевременно и предварително за новите условия по предоставяне на услугата чрез средствата за масова информация!

40928 посещения общо 893 посещения за деня
Община Костинброд подписа договор за обществен превоз на пътници по автобусните линии от общинската и републиканската транспортни схеми