П Л О Щ А Д К И Т Е ЗА СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ ВСЯКА НЕДЕЛЯ от 08:30часа до 19:30часа.

121 посещения общо 2 посещения за деня
Съобщение