Община Костинброд обявява прием на документи във връзка със Споразумение между Агенция социално подпомагане и Община Костинброд за целево осигуряване на социални услуги в домашна среда(„Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“)

Община Костинброд обявява прием на документи във връзка със Споразумение между Агенция социално подпомагане и Община Костинброд за целево осигуряване на социални услуги в домашна среда(„Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“)

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН:
От 17.04.2018г. до 23.04.2018г.(включително)  в Центъра за услуги и информация за гражданите (ЦУИГ), стая № 12 (Деловодство)

За кандидатстване, подбор и наемане на предоставящи услугите, „Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“, следва да се попълнят следните документи: пълен текст

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ