На 18 Ноември 2015 г. в с.Драговищица се извърши първата копка на параклиса “Св. Георги”

Основна заслуга за бъдещото построяване на този храм имат г-н Иван Иванов , г-н Цветан Виденов и г-н Димитър Паунов.

На събитието присъстваха  кмета на община Костинброд г-н Трайко  Младенов , кмета на с.Драговищица г-жа Албена Виденова ,зам. – кмета на община Костинброд г-н Любен Кънчев , общинския съветник г-н Иван Иванов и секретаря на община Костинброд г-н Боби Бачев. пълен текст

На 17.11.2015 година в Кметство – села Драговищица се проведе церемония по встъпването в длъжност на новоизбрания кмет на село Драговищица – г-жа Албена Виденова

 

На събитието присъстваха кмета на Община Костинброд г-н Трайко  Младенов, председателя на ОбС Костинброд  – Д-р Атанас Тенев, общинските съветници г-жа Анна Радовска, г-н Николай Андреев, г-н Иван Иванов, както и секретаря на Община Костинброд г- Боби Бачев пълен текст

Първа тържествена сесия на новоизбрания общински съвет Костинброд

На 06.11.2015 година в малкия салона на НЧ“Иван Вазов“ в присъствието на областния управител на Софийска област и ВрИД Кмет на община Коистнброд г-н Любен Кънчев се състоя първата тържествена сесия на новоизбрания общински съвет Костинброд. Тя беше открита от областния управител на Софийска област г-жа Росица Иванова.
пълен текст