На 18 Ноември 2015 г. в с.Безден се проведе церемонията по встъпване в длъжност на г-жа Кристина Александрова кмет на селото

На събитието присъстваха кметът на община Костинброд  г-н Трайко Младенов , зам. – кметът на община Костинброд г-н Любен Кънчев , секретаря на община Костинброд г-н Боби Бачев и общинските съветници г-н Борислав Апостолов , г-н Димитър Григоров и г-ца…

На 18 Ноември 2015 г. в с.Драговищица се извърши първата копка на параклиса “Св. Георги”

Основна заслуга за бъдещото построяване на този храм имат г-н Иван Иванов , г-н Цветан Виденов и г-н Димитър Паунов. На събитието присъстваха  кмета на община Костинброд г-н Трайко  Младенов , кмета на с.Драговищица г-жа Албена Виденова ,зам. – кмета…

На 17.11.2015 година в Кметство – села Драговищица се проведе церемония по встъпването в длъжност на новоизбрания кмет на село Драговищица – г-жа Албена Виденова

  На събитието присъстваха кмета на Община Костинброд г-н Трайко  Младенов, председателя на ОбС Костинброд  – Д-р Атанас Тенев, общинските съветници г-жа Анна Радовска, г-н Николай Андреев, г-н Иван Иванов, както и секретаря на Община Костинброд г- Боби Бачев След…

Първа тържествена сесия на новоизбрания общински съвет Костинброд

На 06.11.2015 година в малкия салона на НЧ“Иван Вазов“ в присъствието на областния управител на Софийска област и ВрИД Кмет на община Коистнброд г-н Любен Кънчев се състоя първата тържествена сесия на новоизбрания общински съвет Костинброд. Тя беше открита от…