На 15.11.2018 г. в залата на стадион „Белица“ се проведе турнир по баскетбол за момчета от 5 до 7 клас, част от училищните спортни игри през настоящата година в община Костинброд

На 15.11.2018 г. в залата на стадион „Белица“ се проведе турнир по баскетбол за момчета от 5 до 7 клас, част от училищните спортни игри през настоящата година в община Костинброд

В спортното събитие взеха участие ученици от СУ „Д-р П. Берон“, гр. Костинброд, ОУ „Отец Паисий“, с. Петърч, I ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд и II ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд. пълен текст

Община Костинброд е номер едно в България в конкурса „Кмет на годината“ за „Иновации в образованието“ в категорията малки общини!

Община Костинброд е номер едно в България в конкурса „Кмет на годината“ за „Иновации в образованието“ в категорията малки общини!

Костинброд, Разлог и Бургас са отличените общини в категорията „Иновации и образованието“. Гласувалите безапелационно избраха тримата кметове в националното онлайн допитване „Кмет на годината 2018“, организирано от Портала на българските общини Kmeta.bg. пълен текст

В община Костинброд се проведе изнесено заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите!

В община Костинброд се проведе изнесено заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите!

Г-н Нено Димов- Министър на околната среда и водите и г-жа Ивелина Василева- Председател на парламентарна комисия по околната среда и водите ръководеха изнесена комисия, която се проведе в НЧ”Иван Вазов-1947”, гр.Костинброд. Парламентарната комисия с председател г-жа Ивелина Василева проведе изнесено заседание в НЧ“Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд.  В заседанието взе участие министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов, Народни представители от 44-то Народно събрание и членове на комисията, както и експерти от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/. пълен текст

Поредната детска площадка в град Костинброд е вече факт!

Поредната детска площадка в град Костинброд е вече факт!

Новата детска площадка в кв.“Захари Стоянов“ /зад линията/  вече е готова за ползване от малките жители на квартала и техните родители. Благодарение на усърдната работа от страна на служители от Общинска администрация-Костинброд и помощта на физически и юридически лица, новите съоръжения и мястото за отдих са изградени с минимален финансов ресурс от община Костинброд. БКС-Христо Нанев почисти и подготви терена за ползване. Площадката е оградена, засадени са дръвчета, а съоръженията, който са от предишна детска площадка, намираща се в градинката „Д-р Никола Чилов“ /банята/ са възстановени от Ангел Дойчинов- служител поддръжка в общинска администрация-Костинброд. пълен текст

На 13 ноември, по официална покана от кмета на община Костинброд на посещение в града беше г-жа Милена Недева- кмет на община Каспичан и г-жа Анелия Ангелова- Председател на ОбС-Каспичан

На 13 ноември, по официална покана от кмета на община Костинброд на посещение в града беше г-жа Милена Недева- кмет на община Каспичан и г-жа Анелия Ангелова- Председател на ОбС-Каспичан

Община Каспичан се намира в централната част на Североизточна България. Граничи с общините Шумен, Нови пазар и Провадия. На територията на общината се намира старата българска столица Плиска. Каспичан заема изключително важно стратегическо положение в Североизточна България и е част от Североизточения приморски регион. пълен текст

Община Костинброд отбеляза 75 години от спасяването на българските евреи

Община Костинброд отбеляза 75 години от спасяването на българските евреи

На 13.11.2018г. в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“, гр.Костинброд, във връзка с комуникационната стратегия за отбелязване на 75 г. от спасяването на българските евреи, Областна администрация на Софийска област, съвместно с община Костинброд организираха мероприятие за гражданите на общината. пълен текст

Генералният консул на Република България в град Ниш, Република Сърбия, г-н Едвин Сугарев беше на официална работна среща в община Костинброд

Генералният консул на Република България в град Ниш, Република Сърбия, г-н Едвин Сугарев беше на официална работна среща в община Костинброд

Посещението е в резултат на подписване на пакт за сътрудничество при гостуване на община Костинброд в община Бабушница през месец октомври. Тогава бяха поставени цели за обмяна на опит в рамките на  трансграничното сътрудничество. На работната среща в Общинска администрация-Костинброд беше г-н Едвин Сугарев- генерален консул на Република България в Ниш,  г-н Иван Таков – деятел на Националния съвет на българите в Сърбия и представител на организацията в Звонци, както и член на общинският съвет в Бабушница и г-н Саша Златанов – общински съветник и координатор за сътрудничество с националните малцинства. Г-н Таков и г-н Златанов са от село Звонци и през тази година успяха да създадат Културен информационен център-Звонци, в който с помощта на приятели от България заредиха библиотека с български книги. За КИЦ-Звонци, община Костинброд подари компютър, който ще послужи за създаването на туристически сайт на района. Г-н Трайко Млaденов- кмет на община Костинброд и г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд посрещнаха гостите от Република Сърбия, като обсъдиха бъдещи планове след подписване на пакта за сътрудничество между двете общини.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е – изнесеният офис в сградата на Общинска администрация Костинброд, ет.3, стая № 37 за приемане на документи към Агенция по геодезия, картография, кадастър няма да работи на 15.11.2018 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – изнесеният офис в сградата на Общинска администрация Костинброд, ет.3, стая № 37 за приемане на документи към Агенция по геодезия, картография, кадастър няма да работи на 15.11.2018 год.

Уважаеми съграждани,
Уведомявами Ви, че поради отсъствие на служителя, обслужващ изнесения офис в сградата на Общинска администрация Костинброд, ет.3, стая № 37 за приемане на документи към Агенция по геодезия, картография, кадастър, същият няма да работи на 15.11.2018год. (четвъртък). Заявления може да подавате в АГКК на адрес: ул. Мусала №1, ж.к. Павлово, гр. София на гише №5. пълен текст

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

С постановление на правителството:  Ė 240 от 8 ноември 2018 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г., министерски съвет одобри допълнителен трансфер за други целеви разходи за 2018 г. в размер 754 560 лв. по бюджета на община Костинброд за проект „Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в кв. 99а и прилежаща улица с о.т.376а-о.т.927 от регулационния план на гр. Костинброд“. С Решение  № 797 от 7 ноември 2018 година на Министерски съвет на Република България се одобри инвестиционен проект за Кръгово кръстовище на бул. Ломско шосе и ул. „Император Константин Велики”в регулацията на гр. Костинброд (при км 5+744 на път II-81 „Костинброд-Монтана“). Отпуснатите средства от Министерство на икономиката към Агенция “Пътна инфраструктура” са в размер на 444 000 хиляди!
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 ноември – 16 ноември 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 ноември – 16 ноември 2018 г.

На 08.11.2018г. от 14:00 часа в двора на ПГВМСС „Св.Георги Победоносец “ на новото мултифункционално игрище се проведе турнир по хандбал – за момичета от V до VII клас

На 08.11.2018г. от 14:00 часа в двора на ПГВМСС „Св.Георги Победоносец “ на новото мултифункционално игрище се проведе турнир по хандбал – за момичета от V до VII клас

На 08.11.2018г. от 14:00 часа в двора на ПГВМСС „Св.Георги Победоносец “ на новото мултифункционално игрище се проведе турнир по хандбал – за момичета от V до VII клас, част от училищните спортни игри през настоящата година в община Костинброд. Г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд откри състезанието и заяви, че физическата активност е ключът към здравето и един от начините да кажем не на зависимостите като алкохол, наркотици и тютюнопушене. Той запозна децата с кампанията на община Костинброд съвместно с Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, обявяваща се против употребата на наркотици, алкохол и тютюнопушене – „Живей чисто“. пълен текст