Министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

Преустановяват се посещенията на паркове, детски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места; Органите на МВР да организират пропусквателни пунктове на входно-изходните пътища на областите центрове и да извършват проверка на целта на пътуването.…

Министър Ананиев издаде заповед, с която временно забранява влизането на граждани от трети страни на територията на Република България!

⛔️Със заповедта се въвеждат следните ограничения: 1. Временно се забранява влизането на територията на Република България, считано от 00:00 часа на 20 март до 17.04.2020 г., включително, на всички граждани на трети страни през всички гранични пунктове и с каквито…

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПРИЗОВАВА КЛИЕНТИТЕ ДА ПЛАЩАТ БЕЗКАСОВО СМЕТКИТЕ СИ!

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПРИЗОВАВА КЛИЕНТИТЕ ДА ПЛАЩАТ БЕЗКАСОВО СМЕТКИТЕ СИ!

Осигурените възможности от Дружеството включват и плащане от разстояние през интернет, терминални устройства, мобилен телефон. ”ЧЕЗ Електро България“ АД напомня на своите клиенти, че възможностите, които осигуряват начините за плащане на сметки от разстояние, са за предпочитане, особено в ситуацията…

Министърът на здравеопазването издаде заповед за допълнение към заповед РД-01-124/13.03.2020г. !

⚠️Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места. ❌Със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., като се създава нова т.…

Здравният министър издаде заповед за изолация на потвърдените случаи на COVID-19

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която нарежда кои потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на домашна изолация и лечение, и при кои потвърдени случаи на COVID-19 изолацията се провежда задължително в лечебно заведение. На домашна изолация и лечение подлежат следните…

Министерство на здравеопазването

Министърът на здравеопазването издаде заповед за лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината 1. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на…

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ТОК НА БИТОВИТЕ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО Е 20 ДНИ. Клиентите имат възможност да се регистрират за безплатната услуга sms проверка на сметка

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ТОК НА БИТОВИТЕ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО Е 20 ДНИ. Клиентите имат възможност да се регистрират за безплатната услуга sms проверка на сметка

„ЧЕЗ Електро България“ АД напомня на своите битови клиенти, че срокът за заплащане на дължимата сума за консумирана електроенергия, след издаване на фактурата за потребление, е 20 дни. Във всяка фактура за консумирана електроенергия, издавана от „ЧЕЗ Електро България“ АД…

Община Костинброд Ви информира за въвеждането на вечерен час на нейна територия

Община Костинброд Ви информира за въвеждането на вечерен час на нейна територия

Община Костинброд Ви информира за въвеждането на вечерен час на нейна територия. Ограничението се отнася за малолетни и непълнолетни деца и относимите за тях времеви интервали, в които да са по домовете си. Напомняме ви, че родители, настойници, попечители и…

Община Костинброд предоставя горещи телефони за доставки по домовете на лекарства и хранителни продукти на самотни, трудно подвижни и възрастни хора над 65 годишна възраст без близки, попадащи извън обхвата на ползвателите на услуги от “Домашен социален патронаж” и “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”

Община Костинброд предоставя горещи телефони за доставки по домовете на лекарства и хранителни продукти на самотни, трудно подвижни и възрастни хора над 65 годишна възраст без близки, попадащи извън обхвата на ползвателите на услуги от “Домашен социален патронаж” и “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”

Община Костинброд предоставя горещи телефони за доставки по домовете на лекарства и хранителни продукти на самотни, трудно подвижни и възрастни хора над 65 годишна възраст без близки, попадащи извън обхвата на ползвателите на услуги от “Домашен социален патронаж” и “Патронажна…