Днес,30 май 2019г.,в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с заместник-кмета инж.Теодора Гогова и Директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт – г-жа Снежа Трендафилова подписаха поредния договор за безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Днес,30 май 2019г.,в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с заместник-кмета инж.Теодора Гогова и Директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт – г-жа Снежа Трендафилова подписаха поредния договор за безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Финансовата помощ е по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ с номер на проекта №BG06RDNP001-7.001-0124 –УЛИЦИ с наименование „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд .“ чрез този проект ще бъдат изградени и рехабилитирани уличните мрежи на територията на община Костинброд – изграждане на ул.”Витоша” от ОТ 309 до ОТ 341 , ул.”Гео Милев” от ОТ 309 до ОТ 348 и ул.”Пирин” от ОТ 1015 до ул. “Момчил Войвода” и рехабилитация на ул. „Йордан Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651 . пълен текст

Проект на график за движение на влаковете

Проект на график за движение на влаковете

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,
В продължение на получено в деловодството на общинска администрация Костинброд писмо от „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, „ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ“, с настоящото предоставяме на Вашето внимание проект на график за движение на влаковете, който ще бъде с преиод на действие от 15 декември 2019г. до 12 декември 2020 г.
Проект на график за движение на влаковете пълен текст

Община Костинброд и посолството на Пакистан – с общи мероприятия през месец юни

Община Костинброд и посолството на Пакистан – с общи мероприятия през месец юни

Поредна делегация от голяма азиатска държава, която идва в общината ни за съвместни инициативи. Днес в община Костинброд се проведе работна среща между ръководството на община Костинброд и представители на посолството на Пакистан. След проведени работни срещи през изминалата и настоящата година с две китайски делегации / инициирани от китайския дипломатически корпус/ се проведе днешната делегация – на високо ниво в град Костинброд. пълен текст

И ОТНОВО ПЪРВИ!

И ОТНОВО ПЪРВИ!

На 21 май в базата на Националния учебен център на Българския червен кръст близо до с. Долни Лозен се проведе Областно състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации 2019“.  Община Костинброд бе представена от отбора на Първо училище „Васил Левски“. пълен текст

За трета поредна година в община Костинброд се състоя шествие и концерт по случай 24-ти май – Денят на българската просвета и култура, и на славянската писменост!

За трета поредна година в община Костинброд се състоя шествие и концерт по случай 24-ти май – Денят на българската просвета и култура, и на славянската писменост!

24 май – Денят на българската просвета и култура, и на славянската писменост е един от най- хубавите български национални празници. На тази дата честваме празника на Светите братя Кирил и Методий – създателите на глаголицата, основа на кирилицата, която се използва повече от 300 милиона души и до днес. По традиция пред Общинска администрация-Костинброд се събраха всички училища от града. пълен текст

НА ГОСТИ НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО И СКОПИЕ!

НА ГОСТИ НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО И СКОПИЕ!

Пенсионери от пенсионерските клубове в община Костинброд „Люляк“,Втори район „Кавака“, Първи район и „Здравец“ с. Драговищица посетиха град Охрид /Охридското езеро/ и столицата на Северна Македония – Скопие. пълен текст

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ