На 08.11.2019г. от 14:00 часа в двора на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ на мултифункционалното игрище се проведе общински турнир по хандбал – за момичета от V до VII клас, част от училищните спортни игри през настоящата година в община Костинброд

На 08.11.2019г. от 14:00 часа в двора на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ на мултифункционалното игрище се проведе общински турнир по хандбал – за момичета от V до VII клас, част от училищните спортни игри през настоящата година в община Костинброд

Състезаваха се отборите на училищата: ОУ „Отец Паисий” с.Петърч, Първо ОУ “Васил Левски“ гр. Костинброд , Второ ОУ “Васил Левски“ гр. Костинброд и СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Костинброд. На турнира съдийстваше Теодор Илиев – съдия от Българска федерация по хандбал. пълен текст

Ученическите състезания по спортния календар на община Костинброд 2019/ 2020 продължават с футболен турнир между СУ „Д-р Петър Берон“ и ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“

Ученическите състезания по спортния календар на община Костинброд 2019/ 2020 продължават с футболен турнир между СУ „Д-р Петър Берон“ и ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“

На 06.11.2019 г. /сряда/ от 14.00 часа, на стадион „Белица“ се игра футбол от ученици от 8 до 12 клас. На откриването на турнира по футбол присъстваха г-н Александър Ненов- заместник-кмет на община Костинброд, г-н Светослав Иванов- директор на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство, учителите по физическото възпитание от двете гимназии, ученици и родители. пълен текст

МРРБ ще финансира реконструкция на водопроводната мрежа в с. Голяновци

МРРБ ще финансира реконструкция на водопроводната мрежа в с. Голяновци

На 24.10.2019 г., се подписа споразумение между МРРБ и община Костинброд за частично финансиране от 350 000 лева за обект: „Цялостна подмяна на уличната водопроводна мрежа в село Голяновци“. пълен текст

От учебната 2019/2020 година Второ основно училище „Васил Левски” е иновативно училище

От учебната 2019/2020 година Второ основно училище „Васил Левски” е иновативно училище

Проектът „Български език и литература плюс” е разработен за срок от 3 години. През настоящата учебна година учениците от 5 клас изучават „Български език и литература плюс фолклор”. Проектът е насочен към една съвременна иновационна работа с учениците, като в учебната програма са включени 3 учебни предмета – Български език и литература, Музика и Изобразително изкуство. Заложена е идеята чрез изучавания материал петокласниците сами да си изградят представи за миналото на българите, за тяхната вяра, духовност, културен и материален начин на живот. Така те ще имат възможност да очертаят сами своите възгледи, да осмислят българското народно богатство, около което е необходимо да се обединим, за да съществуваме като народ и в бъдеще. пълен текст

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми граждани и гости на община Костинброд, във връзка с ремонтно-строителните  работи на Път II – 81 /ул. Ломско шосе/ , Ви уведомяваме за временно ограничаване на движението на МПС в ремонтирания участък на 07.11.2019г. и  08.11.2019г.  пълен текст

На 1 ноември 2019г. се проведе тържество по случай Деня на Народните будители в НЧ „Заря – 1914“, кв. Маслово

На 1 ноември 2019г. се проведе тържество по случай Деня на Народните будители в НЧ „Заря – 1914“, кв. Маслово

Паралелката по иновативно обучение във Второ ОУ „Васил Левски“, с директор г-жа Красимира Манова изнесе пред препълнената зала в читалището празничен концерт, по случай Деня на Народните будители. пълен текст

На 31.10.2019г. от 14:00 часа в двора на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ на  мултифункционалното игрище се проведе общински турнир по хандбал – за момчета от V до VII клас, част от училищните спортни игри през настоящата година в Община Костинброд

На 31.10.2019г. от 14:00 часа в двора на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ на мултифункционалното игрище се проведе общински турнир по хандбал – за момчета от V до VII клас, част от училищните спортни игри през настоящата година в Община Костинброд

Г-жа Таня Иванова – Началник отдел „Социални и хуманитарни дейности“ в Община Костинброд откри състезанието и заяви, че физическата активност е ключът към здравето и един от начините да кажем не на зависимостите като алкохол, наркотици и тютюнопушене. Тя наблегна на кампанията на Община Костинброд съвместно с Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, обявяваща се против употребата на наркотици, алкохол и тютюнопушене – „Живей чисто“ и призова всички подрастващи да бъдат информирани и да черпят вдъхновение от дейности, свързани със спорта. пълен текст

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И НА НЕКЛАСИРАЛИТЕ СЕ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПЪРВИ ЕТАП

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И НА НЕКЛАСИРАЛИТЕ СЕ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПЪРВИ ЕТАП

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И НА НЕКЛАСИРАЛИТЕ СЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПЪРВИ ЕТАП ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0119 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“, ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ, ИЗПЪЛНЯВАН ОТ ОБЩИНА КОСТИНБРОД С № BG05M9OP001-2.040-0119-C01, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г., ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.040 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ -КОМПОНЕНТ 2“. пълен текст

Община Костинброд уведомява всички заинтересовани потребители на почасови патронажни грижи, че продължава набирането на заявления

Община Костинброд уведомява всички заинтересовани потребители на почасови патронажни грижи, че продължава набирането на заявления

На 01.11.2019 год. стартира предоставянето на здравно –социалните услуги по домовете на всички одобрени на I-ви етап потребители, по проект BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора на територията на община Костинброд“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.040-0119-C01 от 23.07.2019 г. пълен текст

КРЕПОСТТА Е НАША!  ДНЕС МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРЕХВЪРЛИ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ  НА РЕЗИДЕНЦИЯТА НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ “СКРЕТИСКА”  НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД!

КРЕПОСТТА Е НАША! ДНЕС МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРЕХВЪРЛИ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗИДЕНЦИЯТА НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ “СКРЕТИСКА” НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД!

На 31 октомври с решение на Министерски съвет се прехвърли правото на стопанисване и управление на община Костинброд на Резиденция „Скретиска“. Имотът с площ над 20000 кв. м, попада в рамките на обект „Късноантична резиденция скретиска/ранновизантийска Кретискара и Ротонда“ и е класифициран като археологическа недвижима културна ценност от национално значение! С огромното съдействие на г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма, г-н Боил Банов – министър на културата и цялото Правителството на Република България – КРЕПОСТТА Е ВЕЧЕ НАША! пълен текст