На 15.01.2019г. община Костинброд организира публично обсъждане на проект за Бюджет 2019 година

На 15.01.2019г. община Костинброд организира публично обсъждане на проект за Бюджет 2019 година

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Костинброд за 2019г. се организира за петнадесети пореден път. Съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета. пълен текст

Български Червен кръст – Костинброд, съвместно с дирекция “Социално подпомагане” и община Костинброд започват от 21.01.19г. раздаването на ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА УЯЗВИМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ!

Български Червен кръст – Костинброд, съвместно с дирекция “Социално подпомагане” и община Костинброд започват от 21.01.19г. раздаването на ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА УЯЗВИМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ!

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица, съфинансирана от ЕС, Българският Червен кръст започва поетапно предоставяне на индивидуални пакети с хранителни продукти на общо 297 460 уязвими български граждани.  Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в раздавателния пункт в Първи район, гр.Костинброд и ще продължи до 28 февруари. Всеки правоимащ, ще получава съответните продукти срещу документ за самоличност и подпис. пълен текст

Съобщение – Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман при Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР

Уведомявам Ви, че в сектор “Управление на собствеността” към Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман при Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР има 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение – ДОМАКИН (ГПУ-КАЛОТИНА).
пълен текст пълен текст

Съобщение

Съобщение

До жителите на град Костинброд! Във връзка с получена информация от ВиК – София област Ви информираме, че днес /10.01.2019г./ до 18.00 часа ще бъде нарушено водоподаването за град Костинброд. ВиК- София област работят по отстраняване на аварията на ул.”Обединена” и ул.”Охрид”, гр.Костинброд. пълен текст

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Публично обсъждане на ПРОЕКТ за БЮДЖЕТ 2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Публично обсъждане на ПРОЕКТ за БЮДЖЕТ 2019г.

Публично обсъждане на ПРОЕКТ за БЮДЖЕТ 2019г.

Община Костинброд обявява телефонна линия за мнения, предложения на гражданите.

Публичното обсъждане на проектобюджет на Община Костинброд за 2019г. се организира за петнадесети пореден път. Съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета. пълен текст

Съобщение – ЧЕЗ Разпределение

Съобщение – ЧЕЗ Разпределение

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. пълен текст

Заповядайте на 6 януари /Богоявление/ в Първи район на град Костинброд, където по традиция отец Дамян ще хвърли кръста в река Блато!

Заповядайте на 6 януари /Богоявление/ в Първи район на град Костинброд, където по традиция отец Дамян ще хвърли кръста в река Блато!

Очакваме и младежи, готови да скочат в ледената вода за здраве и благополучие. Заповядайте, заедно да честваме един от най-древните християнски празници- Богоявление!
Съобщение

Съобщение

Информираме гражданите, че на 29.12.18г. от 6.00 часа до 18.00 часа ще бъде нарушено водоподаването за гр. Костинброд- кв.”Захари Стоянов” /района зад ЖП линията/ и с. Петърч. Екипи на ВиК София област работят по отстраняване на проблема.
На 27.12.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в малкия салон на НЧ “Иван Вазов -1947“, гр.Костинброд се състоя обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг на община Костинброд за закупуването на рентгенов апарат

На 27.12.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в малкия салон на НЧ “Иван Вазов -1947“, гр.Костинброд се състоя обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг на община Костинброд за закупуването на рентгенов апарат

Покана за провеждане на общественото обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг публикува Община Костинброд преди седмица и прикани всички жители на общината заедно да вземат важното решение. На обсъждането г-н Трайко Младенов-кмет на община Костинброд, заедно с д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд и г-жа Анита Кръстанова- директор на дирекция “Финансов контрол” и главен счетоводител на община Костинброд разясниха подробно внесеното предложение. Предназначението на кредита ще е закупуване на цифров графичен рентгенов апарат с безжичен цифров панел с Включен PACS, ултразвукова система с цветен Доплер и два трансдюсера – конвексен и линеен и ремонт помещение в поликлиниката, в град Костинброд. Апаратът ще е най-новата медицинска апаратура за образна диагностика в община Костинброд и ще осъществява цялата гама рентгенови изследвания при заболявания на мускулно-скелетната, храносмилателната, дихателната, отделителната, половата и др. системи. Образната диагностика ще помага на медика да постави точна диагноза и да предприеме най-добро лечение на пациента. Важен фактор ще и спестяването на средства и време на жителите на общината в търсене на други медицински центрове, разполагащи с подобна техника.
На 22.12.18г. в залата на кметството в с. Драговищица децата от школите по изкуства към НЧ “Георги С. Раковски – 1928” представиха коледното си тържество “По пътя на светлината” пред гости и родители

На 22.12.18г. в залата на кметството в с. Драговищица децата от школите по изкуства към НЧ “Георги С. Раковски – 1928” представиха коледното си тържество “По пътя на светлината” пред гости и родители

Измежду песни, танци, театър и много настроение, малките герои показаха, че не са важни полът, расата или професията, когато ги обединява светлината на Коледната звезда – пътят на добротата, надеждата и любовта. пълен текст