На 21 май православната църква почита Светите равноапостоли Константин и Елена

На 21 май православната църква почита Светите равноапостоли Константин и Елена

Църковният празник е в памет на император Константин и неговата майка Елена. Заслуга на Константин е налагането и спазването на Медиоланският едикт на толерантността, с който се въвежда християнството като официална религия във Византия и се слага край на институционализираното преследване на християните в империята. Царица Елена отива на поклонение по местата, където е живял Христос, построява няколко манастира и открива кръста, на който е бил разпнат Исус. Тези паметни събития се смятат за изключително значими в историята на християнската църква и затова императорът и майка му са канонизирани за светци. пълен текст

На 18 май 2019г., с невероятен спектакъл на ансамбъл “Българе” приключи седмицата посветена на 100 годишния юбилей на НЧ “Нов живот- 1919”

На 18 май 2019г., с невероятен спектакъл на ансамбъл “Българе” приключи седмицата посветена на 100 годишния юбилей на НЧ “Нов живот- 1919”

Събитието уважиха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на общински съвет Костинброд, г-жа Клара Кръстанова, г-н Димитър Найденов, г-н Живко Георгиев и г-жа Даниела Станкова – общински съветници, г-н Александър Ненов и инж. Теодора Гогова- зам.-кметове на община Костинброд, кметове на населени места и жители. Гостите бяха топло посрещнати от кмета на с. Петърч – г-н Борислав Борисов и г-жа Надежда Михайлова – секретар на НЧ “Нов живот- 1919”. пълен текст

На 18.05.2019г. в с.Петърч, община Костинброд бе направена символична първа копка на парк в селото

На 18.05.2019г. в с.Петърч, община Костинброд бе направена символична първа копка на парк в селото

На пространство зад кметство с. Петърч ще се направи вертикална планировка на парка, ще бъдат ремонтирани настилките на алеите и терена ще бъде терасиран. Ще се направи бетонова площадка за разполагане на атракционни по време на празниците организирани от кметство село Петърч, НЧ” Нов живот-1919″ и община Костинброд. Също така ще се направи допълнително озеленяване с нови дървета, храсти, многогодишни и едногодишни цветя, а допълнително ще се закупи ново парково оборудване, като пейки и кошчета. пълен текст

Община Костинброд е отразена в страницата на Националния център за контакт по програма “Европа за гражданите”, с проект “Форум-младите хора обсъждат бъдещето на Европа”

Община Костинброд е отразена в страницата на Националния център за контакт по програма “Европа за гражданите”, с проект “Форум-младите хора обсъждат бъдещето на Европа”

Завърши успешно проект „Forum – Young people discuss the future of Europe“ /Форум – Младите обсъждат бъдещето на Европа/  между община Костинброд, Република България и община Салеми, Република Италия

Завърши успешно проект „Forum – Young people discuss the future of Europe“ /Форум – Младите обсъждат бъдещето на Европа/ между община Костинброд, Република България и община Салеми, Република Италия

Представяне на Бизнеса и дегустация на продукцията от община Салеми, Република Италия се състоя през третия ден от дейностите по проект “Младите хора обсъждат бъдещето на Европа”.
Вече няколко дни делегация от община Салеми, регион Сицилия, Република Италия изпълнява спечеления проект, чрез провеждането на срещи и организиране на “Отворен форум за диалог” /ОФД/ между представители на община Костинброд и гостите от побратимената ни община Салеми. пълен текст

Днес, 14 май 2019 г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с заместник-кмета инж.Теодора Гогова и Директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти“, и главен юрисконсулт – г-жа Снежа Трендафилова подписаха поредния договор за безвъзмездна финансова помощ

Днес, 14 май 2019 г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с заместник-кмета инж.Теодора Гогова и Директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти“, и главен юрисконсулт – г-жа Снежа Трендафилова подписаха поредния договор за безвъзмездна финансова помощ

Финансовата помощ е по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година за изпълнението на проект с номер BG06RDNP001-7.007-0104 с наименование “Реконструкция и оборудване на спортна площадка в град Костинброд”. пълен текст

На 12 май 2019 г. в 19.30 часа бе тържественото закриване на ДЕСЕТИЯ Фолклорен Фестивал „Шопски наниз- 2019г.“, традиционно проведен в Народно Читалище „Иван Вазов- 1947“,гр.Костинброд

На 12 май 2019 г. в 19.30 часа бе тържественото закриване на ДЕСЕТИЯ Фолклорен Фестивал „Шопски наниз- 2019г.“, традиционно проведен в Народно Читалище „Иван Вазов- 1947“,гр.Костинброд

Под звуците на фолклорните ритми, изпълнени на живо от гостуващите виртуозни музиканти, озвучители и светлините на прожекторите се разиграха впечатляващи танцови спектакли. Зрителите имаха възможността да се насладят на пищните, автентични фолклорни носии и добрите умения на нашите състави от община Костинброд. Община Костинброд избра, именно нашите състави да излязат последни на сцената на НЧ „Иван Вазов-1947“. Тази година нашите самодейци не участваха в конкурсната програма, а изнесоха концерт преди заключителния спектакъл и награждаването. пълен текст

Продължават дейностите по проект “Младите хора обсъждат бъдещето на Европа”, чрез провеждането на срещи и организиране на “Отворен форум за диалог” /ОФД/ между представители на община Костинброд и гостите от побратимената на Костинброд, община Салеми, регион Сицилия, Република Италия

Продължават дейностите по проект “Младите хора обсъждат бъдещето на Европа”, чрез провеждането на срещи и организиране на “Отворен форум за диалог” /ОФД/ между представители на община Костинброд и гостите от побратимената на Костинброд, община Салеми, регион Сицилия, Република Италия

На 11.05.2019 година в сградата на ПГВМСС “Свети Георги Победоносец” град Костинброд се състояха срещи поставящи следите теми : “Процес на вземане на решения на местно равнище – реалности и перспективи” тази среща имаше за цел да засили сътрудничеството и да се обменят добри практики, като се гарантира сближаване и рационализирането на младите хора в процеса на вземане на решения. По време на първия панел подробно се обсъдиха и проблеми и набялзаха теми свързани със социалните дейности и социалната проблематика! Представителите на община Костинброд от различните социални центрове имаха възможност да споделят мнения и опит с представители от същият сектор в община Салеми! пълен текст

На 11 май 2019 година с прекрасен концерт в салона на читалището в село Петърч се постави началото на седмицата посветена на 100 годишния юбилей на НЧ ” Нов живот – 1919″ с. Петърч

На 11 май 2019 година с прекрасен концерт в салона на читалището в село Петърч се постави началото на седмицата посветена на 100 годишния юбилей на НЧ ” Нов живот – 1919″ с. Петърч

Пред сградата на читалището се събраха малки и големи, за да отдадът дължимото на самодейците, които така умело поддържат духа на просвещението, на изкуството и културата. Официални гости на събитието бяха г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма, г-н Васил Цветков и г-н Иван Ченчев – народни представители от 44-то Народно събрание,г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет- Костинброд, г-жа Клара Кръстанов, г-н Димитър Найденов и г-н Иван Иванов – общински съветници, г-н Александър Ненов и инж. Теодора Гогова – зам.-кметове на община Костинброд, г-н Димитър Димов – кмет на район “Надежда”, гр София, кметове на населени места и жители. пълен текст