На 22 октомври се даде началото на строителните работи по проект „Изграждане на Информационен център в град Костинброд“

На 22 октомври се даде началото на строителните работи по проект „Изграждане на Информационен център в град Костинброд“

Центърът ще бъде изграден благодарение на Оперативна Програма за развитие на селските райони, МИГ „Костинброд-Своге“ – подмярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”. пълен текст

ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД” ДБФП № BG05M9OP001-2.032-0011-C01 ПО ПРОЦЕДУРА „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА” С БЕНЕФИЦИЕНТ: „ И ЕНД С”ЕООД И ПАРТНЬОР: ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД” ДБФП № BG05M9OP001-2.032-0011-C01 ПО ПРОЦЕДУРА „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА” С БЕНЕФИЦИЕНТ: „ И ЕНД С”ЕООД И ПАРТНЬОР: ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД” ДБФП № BG05M9OP001-2.032-0011-C01 ПО ПРОЦЕДУРА „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА” С БЕНЕФИЦИЕНТ: „ И ЕНД С”ЕООД И ПАРТНЬОР: ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ОБЯВЯВАМ
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ И ПОДБОР НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЧРЕЗ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ КЪМ ТЯХ, СЧИТАНО ОТ 24.10.2019г.
СРОКЪТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ Е ОТ 24.10.2019г. ДО 08.11.2019г. СРОКЪТ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА Е ОТ 09.11.2019Г. ДО 15.11.2019Г.
ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ НА МЯСТО В ЦЕНТЪРА ОТ 09:00 ДО 17:00 ЧАСА, НА АДРЕС: ГР.КОСТИНБРОД, УЛ. СЛАВЯНСКА № 116, ПЛОЩАД ТОДОР СПАСОВ-СЕЛОТО
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност за справка;
3. Копие от медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на
кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК(ако има такова), протокол на ЛКК ,
етапни епикризи и други медицински документи)
4. Служебна бележка от ДБТ/за регистрирани безработни/
5. Декларация Приложение 13 или Приложение 13А (за безработни/неактивни лица)
пълен текст

Община Костинброд реализира успешно проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в град Костинброд“ чрез сключен договор между Фонд „Социална закрила“ и Община Костинброд

Община Костинброд реализира успешно проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в град Костинброд“ чрез сключен договор между Фонд „Социална закрила“ и Община Костинброд

Проектът е на стойност 29 517,00 лева като Фонд „Социална закрила“ заплаща 90% от сумата, а Община Костинброд заплаща останалите 10%. Основната цел на проекта е предоставяне на по-качествени, достъпни и ефективни социални услуги за приготвяне и доставка на храна за възрастни, самотно живеещи хора и хора с увреждания. пълен текст

На 15 октомври се откри нова социална услуга по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд” в град Костинброд

На 15 октомври се откри нова социална услуга по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд” в град Костинброд

От месец октомври на четвъртия етаж в поликлиниката се помещава нов социален център.
Отец Дамян и отец Николай отслужиха водосвет за здраве. На събитието присъстваха инж. Теодора Гогова – ВРИД кмет на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, д-р Атанас Тенев, инж.Габриела Трайкова, г-н Александър Ненов, директори на центрове, служители на ОбА-Костинброд и социални центрове, и жители на община Костинброд. пълен текст

Община Костинброд съвместно със Съюз на слепите – Регионална организация – София организираха концерт по повод Международния ден на белия бастун под наслов „Балканите пеят и свирят заедно“

Община Костинброд съвместно със Съюз на слепите – Регионална организация – София организираха концерт по повод Международния ден на белия бастун под наслов „Балканите пеят и свирят заедно“

Събитието се проведе на 14 октомври /понеделник/ от 19:00 часа в Народно читалище „Иван Вазов-1947“ – гр. Костинброд. В него взеха участие зрително затруднени музиканти от България, Турция, Сърбия и Македония, които ни представиха разнообразни фолклорни, поп и естрадни изпълнения. 15 октомври е обявен за Международен ден на белия бастун на 6 октомври 1964 г. в САЩ. Белият бастун е приет като защитен знак в законите за уличното движение на всички страни в света. Признат е и като знак за тежко зрително увреждане и като символ за самостоятелността на хората без зрение. пълен текст

Важно съобщение – транспортно разписание

В А Ж Н О!
УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,
С настоящото в продължение на предходни уведомления, предоставяме график с допълнителни курсове от с.Петърч до гр.София и обратно в сила от 12.10.2019г.: пълен текст

ВАЖНО !!!

ВАЖНО !!!

ВиК- Костинброд съобщават, че има голяма авария на помпата в помпена станция – кв.”Маслово”, гр. Костинброд.
В момента се работи по отстраняването на проблема.
Ще държим в течение всички засегнати жители на град Костинброд! пълен текст

На 26.09.2019г. се откриха  две напълно ремонтирани помещения за нуждите на проект „Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на пълнолетни лица в неравностойно положение в Община Костинброд“ в Първи район, град Костинброд

На 26.09.2019г. се откриха две напълно ремонтирани помещения за нуждите на проект „Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на пълнолетни лица в неравностойно положение в Община Костинброд“ в Първи район, град Костинброд

На 1 октомври стартира услугата, която ще обслужва нуждите за социално включване на хора с увреждания в риск и на лица полагащи грижи за тези членове на семейства в община Костинброд, чрез разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот, повишаване на мотивацията и подкрепа за участие в заетост, чрез предоставяне на иновативна социална услуга. пълен текст