Община Костинброд, съвместно с Център за обществено подкрепа – кръгла маса под наслов „АУТИЗМЪТ – СПЕКТЪР ОТ ПОВЕДЕНЧЕСКА НЕПРЕОДОЛИМОСТ“

На 01.042016 година по инициатива на община Костинброд съвместно с Център за обществено подкрепа гр.Костинброд се проведе кръгла маса под наслов – „АУТИЗМЪТ  – СПЕКТЪР ОТ ПОВЕДЕНЧЕСКА НЕПРЕОДОЛИМОСТ“. пълен текст

Концерт в с.Чибаовци

На 01.04.2016 година в НЧ“Развитие -1933“ с.Чибаовци се проведе концерт  по повод 1 април – Деня на шегата, озаглавен „КОЙТО СЕ СМЕЕ ДЪЛГО ЩЕ ЖИВЕЕ“.

На концерта присъстваха Г-н Трайко Младенов – Кмет на община Костинброд, г-н Любен Кънчев – зам кмета на община Костинброд , г-н Атанас Тенев –председател на  ОбС  Костинброд,г-н Боби Бачев – секретар на община Костинброд. Гости беше и кмета на с.Свидня. пълен текст

ОБЩИНА КОСТИНБРОД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН КОНКУРС ЗА ПИСАНЕ НА ТЕКСТ ЗА ХИМН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Оценката и класирането на представените поетични творби ще се извърши от специална комисия, назначена от кмета на община Костинброд с участието на доказани специалисти с подходящо литературно образование и необходимата експертиза. пълен текст

Награждаване на децата от ДЦРДУ и ЦОП, които взеха участие в празничният концерт по случай 3 март

Днес на 25.03.2016г. в Дневният център за работа с деца на улицата /ДЦРДУ/ община Костинброд и ръководителите на ДЦРДУ и Центъра за обществена подкрепа , организираха награждаване на децата , които взеха участие в празничният концерт по случай 3 март и изпълниха драматично – документалният спектакъл под наслов – Аз чета „Под игото“ с грамоти, подаръци и куп други награди. пълен текст

Мартенско дръвче

Председателя на общински съвет Костинброд д-р Атанас Тенев закачи своите мартеници на общинското мартенско дръвче и кани всички граждани да подкрепят тази инициатива и да помогнат да стане ежегодна традиция. Желае здраве, щастие и благоденствие на всички. пълен текст

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА КОСТИНБРОД ОБЯВЯВА  ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – ІІ ЕТАП ПО ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, ПО ДОГОВОР BG 05M9OP001-2.002-0233-С01, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г. (ОПРЧР),  ПРОЦЕДУРА BG 05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” пълен текст