Продължава зарибяването на язовир „Маслово” с шаран!

Продължава зарибяването на язовир „Маслово” с шаран!

Във водата на язовира се пуснаха 500 килограма люспест шаран. Днес, на 14.08.19г., Александър Спасов – директор на общинското предприятие „Водоеми и пазари“ пусна рибата в язовира в квартал Маслово, град Костинброд. пълен текст

Община Костинброд стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ от 12.08.2019 г.

Община Костинброд стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ от 12.08.2019 г.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА
До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

  • лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена  работоспособност или вид и степен на увреждане;
  • децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  •  децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

КАК МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ПОЛЗВАТЕ МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

  • Документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане.
  • Документите за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите са:
  • заявление-декларация по образец;
  • формуляр за самооценка.

Броят на часовете за лична помощ се определя в издаденото направление в зависимост от установената степен на зависимост, като за: пълен текст

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2018г.

Община Костинброд организира Публично обсъждане на отчет на Бюджет 2018 година. Инициативата ще се проведе за седемнадесети пореден път. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета. пълен текст

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО: Получена Заповед № ОА-209/30.07.2019 г. на Областния управител на Софийска област и Писмо от МЗХГ с изх. № 91-726/29.07.2019 г. Уведомяваме Ви, че от понеделник (след изтичане на срока) започват проверки по места от ОДБХ!

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО: Получена Заповед № ОА-209/30.07.2019 г. на Областния управител на Софийска област и Писмо от МЗХГ с изх. № 91-726/29.07.2019 г. Уведомяваме Ви, че от понеделник (след изтичане на срока) започват проверки по места от ОДБХ!

01.08.2019
Уведомление:

Приложения
Карта

Община Костинброд уведомява всички заинтересовани потребители на почасови патронажни грижи, че стартира набирането на заявления за ползване на услугите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора на територията на община Костинброд“

Община Костинброд уведомява всички заинтересовани потребители на почасови патронажни грижи, че стартира набирането на заявления за ползване на услугите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора на територията на община Костинброд“

Във връзка със сключен договор с № BG05M9OP001-2.040-0119 от 23.07.2019 г. община Костинброд стартира изпълнението на проект с рег.№  BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора на територията на община Костинброд“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. пълен текст

Днес, на 30 юли 2019г., военно формирование 34 420 – Костинброд отбеляза своята 37 годишнина с курбан за здраве и благополучие

Днес, на 30 юли 2019г., военно формирование 34 420 – Костинброд отбеляза своята 37 годишнина с курбан за здраве и благополучие

37-та година от създаването на поделението беше уважено от г-н Димитър Георгиев – директор на Общински Инспекторат – Костинброд. Представителят от община Костинброд беше посрещнат от Подполковник Благовест Николов- Командир на В.Ф. 34 420. Литургия за здраве на всички служещи в поделението отслужиха Отец Дамян и отец Николай от храм „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Костинброд. пълен текст

Уважаеми дами и господа,  ВиК – Костинброд ви уведомява, че след три дневна липса на вода в село Драговищица аварията е отстранена!

Уважаеми дами и господа, ВиК – Костинброд ви уведомява, че след три дневна липса на вода в село Драговищица аварията е отстранена!

След изключително сериозен ремонт, осъществен под ръководството на г-н Живко Георгиев и с активното съдействие и помощ от г-н Иван Иванов от с. Драговищица, аварията е напълно отстранена в ранните часове на днешния ден. пълен текст

Информация за сключен договор на 23.07.2019 г. между община Костинброд и Министерството на труда и социалната политика с № BG05M9OP001-2.040-0119 за изпълнение на проект с рег.№  BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора на територията на община Костинброд“

Информация за сключен договор на 23.07.2019 г. между община Костинброд и Министерството на труда и социалната политика с № BG05M9OP001-2.040-0119 за изпълнение на проект с рег.№ BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора на територията на община Костинброд“

На 23.07.2019 г. община Костинброд подписа с Министерството на труда и социалната политика договор с № BG05M9OP001-2.040-0119 за изпълнение на проект с рег.№  BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора на територията на община Костинброд“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. проектни дейности за осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. пълен текст

Днес Българската православна църква почита паметта на Свети пророк Илия!

Днес Българската православна църква почита паметта на Свети пророк Илия!

Църковният празник е наречен от народа Илинден. Свети Илия е живял около 900 години преди Рождество Христово и бил от град Тезвия в Палестина. Вярва се, че светецът е покровител на светкавиците и гръмотевиците, и пази реколтата на стопаните от пожари. пълен текст