Община Костинброд обявява 4 свободни работни места за обществени възпитатели за 2019 година

Община Костинброд обявява 4 свободни работни места за обществени възпитатели за 2019 година

Община Костинброд  обявява 4 свободни работни места за обществени възпитатели за 2019 година. Изискванията към кандидатите са:

1. Да притежават необходимата квалификация – висше образование (юрист, педагог, психолог), опит, умения и комуникативност при работа с деца.
2.  Да се ползват с висок морал и добро име в обществото.
3. Да познават нормативната уредба за работа с деца, с противообществени прояви и структури в системата за БППМН.
4. Да познават нормативната уредба, свързана с корекционно – възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.
5. Да имат познания за особеностите и характеристиките на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение. пълен текст

На 31.01.2019г. в спортна зала „Белица“ се проведе турнир по волейбол с училищните отбори на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Костинброд, ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, I ОУ „Васил Левски“ гр. Костинброд и II ОУ „Васил Левски“ гр. Костинброд

На 31.01.2019г. в спортна зала „Белица“ се проведе турнир по волейбол с училищните отбори на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Костинброд, ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, I ОУ „Васил Левски“ гр. Костинброд и II ОУ „Васил Левски“ гр. Костинброд

Момчета от 5-ти до 7-ми клас сформираха отбори и премериха сили във волейболната игра.Турнирът откри зам.-кметът на Община Костинброд – г-н Александър Ненов. Г-н Ненов, пожела успех на участниците, като ги призова за феърплей . Съдийството беше ръководено от Марио Соколов -главен съдия от Българска федерация по волейбол. пълен текст

Днес, 11.02.2019г. в община Костинброд се проведе среща с министъра на туризма г-жа Николина Ангелкова

Днес, 11.02.2019г. в община Костинброд се проведе среща с министъра на туризма г-жа Николина Ангелкова

Основен акцент на срещата беше развитието на туризма в района на запад от София и по-специално в общините Костинброд, Годеч, Божурище, Сливница и Драгоман! Районът на петте общини е с изключително голям потенциал в предлагането на качествен туристически продукт. На срещата присъстваха кметовете на Сливница, Божурище, Годеч и зам.-кметът на Драгоман. От страна на община Костинброд , гостите посрещна г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет-Костинброд, г-н Александър Ненов зам.-кмет на община Костинброд и г-н Борислав Борисов – кмет на с. Петърч. Ръководството на община Костинброд си е поставило амбициозната цел, с поредица от срещи, инициативи, разработването на проекти и популяризирането на интересни обекти в общината, с течение на времето да привлече туристи. Община Костинброд има огромен потенциал, който през последните 45 години не е бил развиван пълноценно. Важен фактор е близостта до София и възможността, туристите посещаващи столицата, да посетят и периферията. По време на срещата, г-н Младенов разказа и показа на министър Ангелкова обектите, които се изграждат и ще се изграждат в центъра на град Костинброд! Новостроящият се площад, прилежащите паркинги, улиците и тротоарите, които ще бъдат изградени в центъра, централният православен храм “Св. Константин и Елена”, който ще бъде напълно завършен тази година. Читалище  “Иван Вазов-1947”, което ще бъде ремонтирано, бъдещата супер модерна открита сцена и мястото, където ще бъде изграден информационен център.

След стартирането и реализирането на всички проекти през 2019 година и следващата 2020 година, община Костинброд ще бъде по-красиво, по-сигурно и по – добро място за живеене! пълен текст

Днес в зала 8 на НДК се проведе първият форум “Естествено в България”, организирано от Министерство на туризма

Днес в зала 8 на НДК се проведе първият форум “Естествено в България”, организирано от Министерство на туризма

Под патронажа на г-жа Николина Ангелкова- министър на туризма, форумът имаше за цел да представи малките и средни общини, техните туристически райони, да популяризира фестивали и културата на съответния регион и да покаже техните обичай и традиции. Ръководството на община Костинброд, по покана на Министерство на туризма, присъства на форума. Г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд и г-н Борислав Борисов- кмет на село Петърч бяха представители от Западната част на Софийска област. Гости на събитието бяха г-жа Цвета Караянчева- председател 44-то Народното събрание на Р.България, Красен Кралев- министър на младежта и спорта и г-н Дончо Барборов- зам.-кмет на столична община. Форумът “Естествено в България” /Фокусът на 2019 г. е вътрешният туризъм/, започна с презентация на г-жа Венелина Червенкова – началник на отдел “Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма” в министерство на туризма. След официалната част започна представяне, чрез презентации на общините Трявна, Баните, Костинброд , Сливен, Русе, Враца, Разград, Камено, Силистра и Троян. Кметът на община Костинброд презентира в 4 раздела общината. Г-н Трайко Младенов представи:

 • Раздел манастири: “Шияковски манастир “Св.Архангел Михаил” и храм “Св.Петка” в с.Богьовци;
 • Раздел фестивали:  “Шопски наниз”, “За Пояс” в с.Петърч, “Хайдушки ручей” в с.Градец и празника на зелето в село Петърч;
 • Раздел туризъм:  язовир “Маслово” и “Бистрица”, Царичинската дупка, флората и фауната в общината, както и късноримска резиденция “Скретиска”, намиращи се на територията на община Костинброд и резидирана от Император Константин Велики.
 • пълен текст

  Съобщение – ЧЕЗ

  Съобщение – ЧЕЗ

  Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. пълен текст

  Поредна награда за община Костинброд! Наградиха победителите в Националния етап на конкурса „Пожарникар на годината“

  Поредна награда за община Костинброд! Наградиха победителите в Националния етап на конкурса „Пожарникар на годината“

  Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов беше награден на Национално ниво в конкурса „Пожарникар на годината“ за  2018 година. Домакин на мероприятието беше главен комисар Николай Николов, на който е възложена тежката, не лека  и отговорна задача да ръководи Пожарна  безопасност и защита на населението в България. пълен текст

  На 7 февруари в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947“ се проведе кръгла маса на тема „Общинското образование – предизвикателства на взаимодействието“, организирана от община Костинброд в сътрудничество с общинските училища

  На 7 февруари в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947“ се проведе кръгла маса на тема „Общинското образование – предизвикателства на взаимодействието“, организирана от община Костинброд в сътрудничество с общинските училища

  По покана на кмета на община Костинброд –  г-н Трайко Младенов, на кръглата маса присъстваха представители от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-регион, Общински съвет – Костинброд, Дирекция „Социално подпомагане“ – Костинброд и Общински социални центрове. Общинска администрация – Костинброд, в желанието си да развива и подобрява нивото на  образование в общината има ясна представа как да изгради съвременна визия на образованието в една от най-динамично развиващите се общини в София област. Като част от дейностите в изпълнение на тази задача, община Костинброд в сътрудничество с общинските образователни институции организира кръгла маса на тема „Общинското образование –  предизвикателства на взаимодействието“.   Основните теми, които  бяха  обсъдени включваха: „Общинското образование – традиции и иновации“,  „Взаимодействие между институциите – възможности и добри практики“ и „Училището в подкрепа на семейството“. Гости на събитието бяха г-жа Благовеста Борчева – началник на отдел в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН, г-жа Росица Иванова- Регионално управление на образованието – София-регион, г-н Йордан Томов- старши експерт в РУО- София регион, г-жа Галя Стоичкова- началник дирекция „Социално подпомагане“ – Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, всички директори на училищата и детските градини на територията на община Костинброд. Заместник-кметът г-н Александър Ненов, в чийто ресор е и образованието откри и модерира срещата, а г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд даде отчет какво е направено в сферата на образованието през последните 7 години! Обновени и ремонтирани са всички училища и детски градини на територията на общината!  Открити са нови паралелки и яслени групи. Представителят от МОН, г-жа Благовеста Борчева – началник на отдел в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ презентира напълно нов механизъм за взаимодействие между МОН и АСП , г-жа Росица Иванова- Регионално управление на образованието – София-регион приветства всички присъстващи, поздрави ги за добрата работа и пожела на общинското ръководство все така усърдно да работи  в услуга на образованието. Да продължава да влага в образователна инфраструктура. Г-жа Иванова подчерта, че това е първият кмет в Софийска област, който организира кръгла маса за образованието и търси диалог с всички институции. След изказването на гостите и кратка дискусия, г-жа Даниела Борисова- директор на Първо ОУ „Васил  Левски“, Първи район, гр.Костинброд представи интересна и изключително добре подготвена презентация „Взаимодействие между институциите – възможности и добри практики“. През втория панел от кръглата маса СУ „Д-р Петър Берон“, Втори район, гр.Костинброд представи пред всички присъстващи кратка постановка с участието на две прекрасни и интелигентни момичета възпитанички на училището , на тема:  „Училището в подкрепа на семейството“. По време на кръглата маса имаше продължителни дискусии породени от безспорно интересните теми, в които се включиха всички.  В края на втория панел, благодарение на креативността на учителите от СУ „Д-р Петър Берон“, се проведе динамична игра. Играта включваше разделяне на участниците на групи и задаването на актуални въпроси в сферата образованието , на които трябваше да се отговори в рамките на 10 минути и след това да се презентира пред всички останали. Идеята на община Костинброд е свързана с провеждането на широка дискусия с конкретни цели, области за въздействие, приоритетни дейности и измерими индикатори за успех, които съответстват на нуждите и възможностите на местните образователни институции! Община Костинброд ще продължава да организира такива работни срещи в различни сфери от нашето ежедневие, с което да спомогне за по-добрата информираност между институциите, общината и гражданите на община Костинброд.
   П  О  К  А  Н  А ТД на НАП СОФИЯ – ОФИС СОФИЯ ОБЛАСТ  и ОБЩИНА КОСТИНБРОД

   П  О  К  А  Н  А ТД на НАП СОФИЯ – ОФИС СОФИЯ ОБЛАСТ  и ОБЩИНА КОСТИНБРОД

  П  О  К  А  Н  А

  ТД на НАП СОФИЯ – ОФИС СОФИЯ ОБЛАСТ  и ОБЩИНА КОСТИНБРОД

  организират работна среща с данъкоплатци, счетоводители, земеделски стопани и други заинтересовани лица за запознаване с важните промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2019 г. и с новите промени при деклариране и плащане на данъци и ползване на отстъпки. пълен текст

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Уважаеми съграждани,
  Уведомявами Ви, че поради отсъствие на служителя, обслужващ изнесения офис в сградата на Общинска администрация Костинброд, ет.3, стая № 37 за приемане на документи към Агенция по геодезия, картография, кадастър, същият ще работи по следния график: пълен текст

  Поредният вандалски акт в град Костинброд!

  Поредният вандалски акт в град Костинброд!

  Опорочена е единствената ни спортна зала в община Костинброд – зала „Белица“, намираща се на стадион „Белица“ на метри от Районно управление-Костинброд!!! На лика, от към улица „Славянска“, зала „Белица“ е надраскана с боя/спрей! пълен текст

  Съобщение – ЧЕЗ

  Съобщение – ЧЕЗ

  Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. пълен текст