На 18.05.2019г. в с.Петърч, община Костинброд бе направена символична първа копка на парк в селото

На 18.05.2019г. в с.Петърч, община Костинброд бе направена символична първа копка на парк в селото

На пространство зад кметство с. Петърч ще се направи вертикална планировка на парка, ще бъдат ремонтирани настилките на алеите и терена ще бъде терасиран. Ще се направи бетонова площадка за разполагане на атракционни по време на празниците организирани от кметство село Петърч, НЧ” Нов живот-1919″ и община Костинброд. Също така ще се направи допълнително озеленяване с нови дървета, храсти, многогодишни и едногодишни цветя, а допълнително ще се закупи ново парково оборудване, като пейки и кошчета. пълен текст

Община Костинброд е отразена в страницата на Националния център за контакт по програма “Европа за гражданите”, с проект “Форум-младите хора обсъждат бъдещето на Европа”

Община Костинброд е отразена в страницата на Националния център за контакт по програма “Европа за гражданите”, с проект “Форум-младите хора обсъждат бъдещето на Европа”

Завърши успешно проект „Forum – Young people discuss the future of Europe“ /Форум – Младите обсъждат бъдещето на Европа/  между община Костинброд, Република България и община Салеми, Република Италия

Завърши успешно проект „Forum – Young people discuss the future of Europe“ /Форум – Младите обсъждат бъдещето на Европа/ между община Костинброд, Република България и община Салеми, Република Италия

Представяне на Бизнеса и дегустация на продукцията от община Салеми, Република Италия се състоя през третия ден от дейностите по проект “Младите хора обсъждат бъдещето на Европа”.
Вече няколко дни делегация от община Салеми, регион Сицилия, Република Италия изпълнява спечеления проект, чрез провеждането на срещи и организиране на “Отворен форум за диалог” /ОФД/ между представители на община Костинброд и гостите от побратимената ни община Салеми. пълен текст

Днес, 14 май 2019 г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с заместник-кмета инж.Теодора Гогова и Директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти“, и главен юрисконсулт – г-жа Снежа Трендафилова подписаха поредния договор за безвъзмездна финансова помощ

Днес, 14 май 2019 г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с заместник-кмета инж.Теодора Гогова и Директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти“, и главен юрисконсулт – г-жа Снежа Трендафилова подписаха поредния договор за безвъзмездна финансова помощ

 

Днес на 14 май 2019 г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, подписа поредния за община Костинброд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG06RDNP001-7.007-0104-C001/14.05.2019г. по одобрен проект № BG06RDNP001-7.007-0104 „Реконструкция и оборудване на спортна площадка в гр. Костинброд“. Одобреното финансиране е на стойност 96 776, 22 лв., от които 82 259, 79лв. европейско и 14 516, 43 национално съфинасиране, като средствата се предоставят по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони. пълен текст

Днес, на обяд се освети и новото съоръжение, поставено на язовир Маслово, гр. Костинброд

Детските съоръжения са спонсорство на регионалното ДЕПО на наша територия и “Костинброд Еко”. Това е трета подред детска площадка, която подарява дружеството на община Костинброд. След село Богьовци, село Драговищица, “Костинброд Еко” избра третата да бъде поставена на прекрасното място за отдих – язовир Маслово. пълен текст

На 12 май 2019 г. в 19.30 часа бе тържественото закриване на ДЕСЕТИЯ Фолклорен Фестивал „Шопски наниз- 2019г.“, традиционно проведен в Народно Читалище „Иван Вазов- 1947“,гр.Костинброд

На 12 май 2019 г. в 19.30 часа бе тържественото закриване на ДЕСЕТИЯ Фолклорен Фестивал „Шопски наниз- 2019г.“, традиционно проведен в Народно Читалище „Иван Вазов- 1947“,гр.Костинброд

Под звуците на фолклорните ритми, изпълнени на живо от гостуващите виртуозни музиканти, озвучители и светлините на прожекторите се разиграха впечатляващи танцови спектакли. Зрителите имаха възможността да се насладят на пищните, автентични фолклорни носии и добрите умения на нашите състави от община Костинброд. Община Костинброд избра, именно нашите състави да излязат последни на сцената на НЧ „Иван Вазов-1947“. Тази година нашите самодейци не участваха в конкурсната програма, а изнесоха концерт преди заключителния спектакъл и награждаването. пълен текст

Продължават дейностите по проект “Младите хора обсъждат бъдещето на Европа”, чрез провеждането на срещи и организиране на “Отворен форум за диалог” /ОФД/ между представители на община Костинброд и гостите от побратимената на Костинброд, община Салеми, регион Сицилия, Република Италия

Продължават дейностите по проект “Младите хора обсъждат бъдещето на Европа”, чрез провеждането на срещи и организиране на “Отворен форум за диалог” /ОФД/ между представители на община Костинброд и гостите от побратимената на Костинброд, община Салеми, регион Сицилия, Република Италия

На 11.05.2019 година в сградата на ПГВМСС “Свети Георги Победоносец” град Костинброд се състояха срещи поставящи следите теми : “Процес на вземане на решения на местно равнище – реалности и перспективи” тази среща имаше за цел да засили сътрудничеството и да се обменят добри практики, като се гарантира сближаване и рационализирането на младите хора в процеса на вземане на решения. По време на първия панел подробно се обсъдиха и проблеми и набялзаха теми свързани със социалните дейности и социалната проблематика! Представителите на община Костинброд от различните социални центрове имаха възможност да споделят мнения и опит с представители от същият сектор в община Салеми! пълен текст

На 11 май 2019 година с прекрасен концерт в салона на читалището в село Петърч се постави началото на седмицата посветена на 100 годишния юбилей на НЧ ” Нов живот – 1919″ с. Петърч

На 11 май 2019 година с прекрасен концерт в салона на читалището в село Петърч се постави началото на седмицата посветена на 100 годишния юбилей на НЧ ” Нов живот – 1919″ с. Петърч

Пред сградата на читалището се събраха малки и големи, за да отдадът дължимото на самодейците, които така умело поддържат духа на просвещението, на изкуството и културата. Официални гости на събитието бяха г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма, г-н Васил Цветков и г-н Иван Ченчев – народни представители от 44-то Народно събрание,г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет- Костинброд, г-жа Клара Кръстанов, г-н Димитър Найденов и г-н Иван Иванов – общински съветници, г-н Александър Ненов и инж. Теодора Гогова – зам.-кметове на община Костинброд, г-н Димитър Димов – кмет на район “Надежда”, гр София, кметове на населени места и жители. пълен текст

На 10 май 2019г. бе откриването на Десетото издание на Фолклорния Фестивал „Шопски наниз“  -2019 г. в гр. Костинброд

На 10 май 2019г. бе откриването на Десетото издание на Фолклорния Фестивал „Шопски наниз“ -2019 г. в гр. Костинброд

От 16.00 ч. в НЧ “Иван Вазов-1947” бе поставено началото на конкурсната програма на превърналия се в традиция за община Костинброд фестивал. Сред препълнената зала в град Костинброд бяха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев-председател на ОбС-Костинброд, зам.-кметовете инж.Габриела Георгиева, инж.Теодора Гогова и г-н Александър Ненов, г-н Иван Божилов- кмет на район „Илинден“, Столична община, г-н Младен Младенов- кмет на район „Връбница“, Столична община, г-н Николай Борисов- зам.-областен управител на Софийска област и общинските съветници г-н Иван Иванов, г-жа Анастасия Попова и г-жа Краса Крилашка. пълен текст

На днешната дата, 11 май, почитаме светците Кирил и Методий!

На днешната дата, 11 май, почитаме светците Кирил и Методий!

В община Костинброд литургия за здраве се отслужи от 9.00 часа в храм “Св. Св. Кирил и Методий”, Първи район в град Костинброд. След това в 10.30 часа се освети курбан за здраве в двора на храма в Първи район в гр. Костинброд. Отец Серафим и отец Николай отслужиха водосвет. Програма изнасят ТС”Ритъмчета” и “Ритми” към НЧ “Св.Св. Кирил и Методий”. пълен текст

Отбелязaхме Деня на Европа и Деня на победата с шествие до храм „Св.Николай Мирликийски Чудотворец“ в село Драговищица, концерт на школите по изкуство „Иркапей“ и „Емиденс“ и посрещане на италианска делегация от побратимената ни община Салеми, Република Италия!

Отбелязaхме Деня на Европа и Деня на победата с шествие до храм „Св.Николай Мирликийски Чудотворец“ в село Драговищица, концерт на школите по изкуство „Иркапей“ и „Емиденс“ и посрещане на италианска делегация от побратимената ни община Салеми, Република Италия!

Само преди месец, г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд и г-н Доменино Венути – кмет на община Салеми подписаха пакт за сътрудничество и договор по проект “Младите хора обсъждат бъдещето на Европа” в град Костинброд по програма „Европа за гражданите“!По спечеления проект на 9 май пристигна делегацията от 23-ма души от община Салеми, провинция Трапани, регион Сицилия, Република Италия, като първата им визита беше в село Драговищица, община Костинброд. пълен текст