Първа тържествена сесия на новоизбрания общински съвет Костинброд

На 06.11.2015 година в малкия салона на НЧ“Иван Вазов“ в присъствието на областния управител на Софийска област и ВрИД Кмет на община Коистнброд г-н Любен Кънчев се състоя първата тържествена сесия на новоизбрания общински съвет Костинброд. Тя беше открита от областния управител на Софийска област г-жа Росица Иванова.
пълен текст