ПП – 2015 – 1 Изпълнение на СМР на обект „Паркоустройство и благоустройство на площад с. Петърч“ – I етап

Публична покана Документация Образци Технически проект Съобщение до медиите 15.06.2015 Протокол на комисия 26.06.2015 Договор за строителство 17.07.2015 Информация за извършени плащания 17.09.2015 Информация за извършени плащания 16.10.2015 Информация за извършени плащания