СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ – ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ – ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД За насроченото за 27. 05. 2018 година от 19.00 часа заседание на Общинска избирателна комисия – Костинброд

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД За насроченото за 27. 05. 2018 година от 18.00 часа заседание на Общинска избирателна комисия – Костинброд

Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД, Бихме искали да Ви уведомим за временна промяна на маршрута на автобусите, тръгващи от площада пред АТЦ в ж.к. „Връбница“, гр.София, във връзка с честване на на традиционния празник на района- „Цветница“ на 01 април…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно усложнената към момента епизоотична обстановка в страна и информация за увеличения броя на безстопанствени кучета

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно усложнената към момента епизоотична обстановка в страна и информация за увеличения броя на безстопанствени кучета

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, относно усложнената към момента епизоотична обстановка в страна и информация за увеличения броя на безстопанствени кучета както и във връзка с Постановление с вх. № 11.02-8/07.02.2018 г. на Районна прокуратура – гр. Костинброд, НАПОМНЯМ за разпоредбите…

Уведомление за епизоотичната обстановка

Във връзка със Заповед № РД11-2138/20.10.2017 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните и проведено заседание на Общинската епизоотична комисия на 23.10.2017 г., с цел приемане на спешни мерки по отношение намаляване риска от поява и…

Годишен отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ, и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ на община Костинброд

Годишен отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ, и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ на община Костинброд