Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Заповеди за търгове

Заповеди за търгове

Заповеди за търгове

Заповед за търгове

Заповед за търг

Заповеди за търгове

Заповеди за търгове

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви от землището на с. Бучин проход, община Костинброд, Софийска област

Заповед №РД-15-274/26.08.2016 г. на кмета на Общината за провеждане на публични търгове за отдаване на недвижими имоти – частна общинска собственост от землището на с. Богьовци, община Костинброд

Заповеди за спечелили търговете за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, съгласно чл.24 а, от ЗСПЗЗ за землището на с. Понор, община Костинброд

Заповеди за спечелили търговете за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от територията на община Костинброд, съгласно чл.13 от ЗСПЗЗ за една стопанска година

Заповеди за търгове