Заповед № РД-15-06/20.01.2020 г.

Заповед № РД-15-06/20.01.2020 г. на кмета на община Костинброд за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ниви и гора в земеделска земя от землището на гр. Костинброд и землището на с.…