Заповеди за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от землищата на община Костинброд

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви от землището на с. Бучин проход, община Костинброд, Софийска област