Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Бюджет и отчет

08.02.2017
ОБЩИНА КОСТИНБРОД – БЮДЖЕТ 2017

 

21.09.2016
ОДИТЕН ДОКЛАД ЗА 2015г.


05.02.2016
ОБЩИНА КОСТИНБРОД – БЮДЖЕТ 2016

ОДИТЕН ДОКЛАД ЗА 2014г.

16.03.2015
Бюджет 2015

Лимитен списък

Приложениe №12 Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева

 

13.12.2014
Отчет – 2013г.

Публикувано на 03.11.2014

Одитен доклад

 

Публикувано на 28.02.2014

ОБЩИНА КОСТИНБРОД – БЮДЖЕТ 2014

Публикувано на 21.11.2013

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2014г.

 

31.05.2013

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

 

Одитен доклад – приложение Баланс 2011

2716 посещения общо 3 посещения за деня