Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2016 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2016 година
(Power point презентация)

Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2014 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2015 година
(Power point презентация)

Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2013 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2014 година
(Power point презентация)

Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2012 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2013 година
(Power point презентация)

Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2011 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2012 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2011 година
(PowerPoint Presentation)
Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2010 година
(PowerPoint Presentation)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2010 година
(PowerPoint Presentation)
Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2009 година
(PowerPoint Presentation)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2009 година
(PowerPoint Presentation)
Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2008 година
(PowerPoint Presentation)