Приемно време:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ВТОРНИК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09.00 ДО 16.00ч.
СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕН ЧАС

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 08.00 до 12.00ч и от 13.00 до 17.00ч.

Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси":
понеделник - петък - 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00ч.

Архиви – бюджет и отчет

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2016 година
(Power point презентация)

Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2014 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2015 година
(Power point презентация)

Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2013 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2014 година
(Power point презентация)

Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2012 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2013 година
(Power point презентация)

Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2011 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2012 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2011 година
(PowerPoint Presentation)
Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2010 година
(PowerPoint Presentation)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2010 година
(PowerPoint Presentation)
Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2009 година
(PowerPoint Presentation)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2009 година
(PowerPoint Presentation)
Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2008 година
(PowerPoint Presentation)

1866 посещения общо 3 посещения за деня