Общинска администрация град Костинброд

Адрес:
гр. Костинброд, 2230, ул. „Охрид“ №1
Fax: 0721/ 68 777
E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com

Център на административно обслужване:
От понеделник до петък – 8.00 – 17.00ч.
Тел: 0721 68 722, 68 723
e-mail: cao@kostinbrod.bg

 

bg Български
X
Размер на шрифта