Информация за контакти:
Красимир Дебеляшки
Главен инспектор „Екология, Г и СС“
Тел.: 0721/ 68-734


18.12.2020
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство па околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”
СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


22.10.2020
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство па околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”
СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

04.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закон за водите

01.08.2019
Уведомление
Карта
Заповед ОА-209/30.07.2019 гр.София

16.01.2017
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА  ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА ОТ БЕЗДОМНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2020 Г.


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 г.

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН КОСТИНБРОД 2017 – 2020 г.


РСУО Костинброд