15.12.2023
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ, за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2023

28.02.2023
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ, за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2022

20.12.2021
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ, за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2021

Програма ЕЕ 2021-2025 – Община Костинброд

Решение на ОбС  Костинброд за приемане на програма ЕЕ 2021-2025 Костинброд


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ, за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2020

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ за периода – базова 2006г. до 2020г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ, за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2019

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ, за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2018