23.03.2017
Заповед №РД-05-57/15.02.2017
Заповед №РД-05-97/07.03.2017
Заповед №РД-05-108/17.03.2017
Заповед №РД-05-115/23.03.2017

15.03.2017
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

06.03.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Общинска администрация Костинброд Ви уведомява, че съгласно чл.36, ал.1 от Изборния кодекс, гражданите могат да подават заявления /приложение № 12-НС/ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес при произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017г. не по-късно от 14 дни преди изборния ден в Общинската администрация, кметства и кметски наместничества по настоящ адрес на заявителя. Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата  на e-mail : oba.kostinbrod@gmail.com. Същото трябва да е попълнено и подписано, сканирано и изпратено на посочения имейл лично от лицето, притежаващо електронен подпис, като сканираният файл се подписва с електронен подпис и тогава се изпраща.

Приложение № 12-НС

 

02.03.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

10.02.2017
Съобщение

09.02.2017
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

08.02.2017
Заповед №РД-05-44/07.02.2017

03.02.2017
Заповед №РД-05-34/31.01.2017