Указ на Президента Централна избирателна комисия Заповеди на кмета Покани за консултации Избирателен списък Изборни книжа

 

09.03.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с Указ № 28 от 31.01.2023 г. на Президента на Република България публикуван в ДВ бр.№11 от 02.02.2023 г. за насрочване избори за Народно събрание на 02.04.2023 г., общинска администрация Костинброд ще има следното работно време:

На 18 март 2023г. – събота, дежурните служители в общинска администрация, кметства и кметски наместничества ще работят от 08:00ч. до 17:30ч.

На 25 март 2023г. – събота, дежурните служители в общинска администрация, кметства и кметски наместничества ще работят от 08:00ч. до 17:30ч.


21.02.2023
Уважаеми граждани,
Сайтът на Главна Дирекция „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци, е активен.

Сайтът може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци;

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

П.п. Важно:  Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.


Уважаеми граждани,
Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

  • Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

  • Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.