15.04.2024
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 9 ЮНИ 2024Г. ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОНЕДЕЛНИК 15 АПРИЛ 2024

До 29 април 2024г. включително гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който отговаря на условията (навършил 18 години към изборния ден включително, живял най-малко през последните 3 месеца – 09.03.2024г. в Република България или в друга държава – членка на ЕС, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода) и желае да бъде вписан в избирателен списък част II за гласуване за Европейски парламент, подава Заявление-декларация, Приложение № 21-ЕП в общинската администрация по адреса на пребиваване.

Приложение № 21-ЕП се подава в Центъра за административно обслужване на община Костинброд, ул. „Охрид“ №1, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за членове на Европейския парламент от Република България и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

Приложение № 21-ЕП- Заявление-декларация за вписване в избирателен списък част II в изборите за членове на Европейския парламент от Република България  на 9 юни 2024г.– чл.359,ал.1 от Изборния кодекс