Кметство с. Петърч
Кмет на с. Петърч – Борислав Николаев Борисов
Адрес:
Тел.: 07116/20-50

Кметство с. Драговищица
Кмет на с. Драговищица – Албена Александрова Виденова  
Адрес:
Тел.: 07118/22-25

Кметство с. Голяновци
Кмет на с. Голяновци – Симеон Петров Спасов
Адрес:
Тел.: 0721/66-678

Кметство с. Градец
Кмет на с. Градец – Искра Виденова Димитрова
Адрес:
Тел.: 07117/26-78

Кметство с.Опицвет
Кмет на  с.Опицвет – Гергана Страхилова Величкова
Адрес:
Тел.: 07110/72-47

Кметство с.Безден
Кмет на с. Безден – Цветан Борисов
Адрес:
Тел.: 07110/72-03

Кметство с. Чибаовци
Кмет на с. Чибаовци – Искра Димитрова Лазарова
Адрес:
Тел.: 07119/22-78

Кметско наместничество с.Богьовци
Кметски наместник с.Богьовци – Емилия Владимирова Костова
Адрес:
Тел.: 07110/72-04

Кметско наместничество с. Дръмша
Кметски наместник с.Дръмша – Добри Асенов Тодоров
Адрес:
Тел.: 07119/22-57

Кметско наместничество с.Бучин проход
Кметски наместник с.Бучин проход – Бойко Николов Борисов
Адрес:
Тел.: 07119/25-43