Адрес:
гр. Костинброд, 2230, ул. „Охрид“ №1

Приемно време с граждани:
Кмет на общината:
Вторник – 9.00 – 16.00ч.
Четвъртък – 9.00 – 16.00ч.

След предварително записан час
Телефон за предварително уговаряне за приемния ден на кмета на Община Костинброд: 0721/ 68 701

Общинска администрация:
Вторник и четвъртък – 8.00 – 12.00ч. и 13.00 – 17.00ч.

Център на административно обслужване:
От понеделник до петък – 8.00 – 17.00ч.
Тел: 0721 68 722, 68 723
e-mail: cao@kostinbrod.bg

Fax: 0721/ 68 777      

E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com

 

Телефонен указател на Общинска администрация – гр.Костинброд