Месечен отчет – януари 2014

Месечен отчет – февруари 2014

Месечен отчет – март 2014

Месечен отчет – април 2014

Месечен отчет – май 2014

Месечен отчет – юни 2014

Месечен отчет – юли 2014

Месечен отчет – август 2014

Месечен отчет – септември 2014

Месечен отчет – октомври 2014

Месечен отчет – ноември 2014

Месечен отчет – декемри 2014

Месечен отчет – януари 2015

Месечен отчет – февруари 2015

Месечен отчет – март 2015

Месечен отчет – април 2015

Месечен отчет – май 2015

Месечен отчет – юни 2015

Месечен отчет – юли 2015

Месечен отчет – август 2015

Месечен отчет – септември 2015

Месечен отчет – октомври 2015

Месечен отчет – ноември 2015

Месечен отчет – декември 2015

Месечен отчет – януари 2016

Месечен отчет – февруари 2016

Месечен отчет – март 2016

Месечен отчет – април 2016

Месечен отчет – май 2016

Месечен отчет – юни 2016

Месечен отчет – юли 2016

Месечен отчет – август 2016

Месечен отчет – септември 2016

Месечен отчет – октомври 2016

Месечен отчет – ноември 2016

Месечен отчет – декември 2016

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2016 г.

Месечен отчет – януари 2017

Месечен отчет – февруари 2017

Месечен отчет – март 2017

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2017 г.

Месечен отчет – април 2017

Месечен отчет – май 2017

Месечен отчет – юни 2017

Месечен отчет – юли 2017

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ВТОРО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2017 г.

Месечен отчет – август 2017

Месечен отчет – септември 2017

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ТРЕТО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2017 г.

Месечен отчет – октомври 2017

Месечен отчет – ноември 2017

Месечен отчет – декември 2017

Месечен отчет – януари 2018

Месечен отчет – февруари 2018

Месечен отчет – март 2018

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2018 г.

Месечен отчет – април 2018

Месечен отчет – май 2018

Месечен отчет – юни 2018

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ВТОРО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2018 г.

Месечен отчет – юли 2018

Месечен отчет – август 2018

Месечен отчет – септември 2018

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ТРЕТО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2018 г.

Месечен отчет – октомври 2018

Месечен отчет – ноември 2018

Месечен отчет – януари 2019

Месечен отчет – февруари 2019

Месечен отчет – март 2019

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2019 г.

Месечен отчет – април 2019

Месечен отчет – май 2019

Месечен отчет – юни 2019

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ВТОРО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2019 г.

Месечен отчет – юли 2019

Месечен отчет – август 2019

Месечен отчет – септември 2019

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ТРЕТО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2019 г.

Месечен отчет – октомри 2019

Месечен отчет – ноември 2019

Месечен отчет – декември 2019

Месечен отчет – януари 2020

Месечен отчет – февруари 2020

Месечен отчет – март 2020

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2020 г.

Месечен отчет – април 2020

Месечен отчет – май 2020

Месечен отчет – юни 2020

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ВТОРО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2020 г.

Месечен отчет – юли 2020

Месечен отчет – август 2020

Месечен отчет – септември 2020

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ТРЕТО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2020 г.

Месечен отчет – октомври 2020

Месечен отчет – ноември 2020

Месечен отчет – декември 2020

Месечен отчет – януари 2021

Месечен отчет – февруари 2021

Месечен отчет – март 2021

Месечен отчет – април 2021

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2021 г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ – 02.2021

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ – 03.2021

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ – 04.2021

План/отчет за периода: от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

26.02.2021
Годишен финансов отчет 2020г.

Месечен отчет – май 2021

10.062021
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ – план/отчет за периода: 2021 Май

Месечен отчет – юни 2021

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ВТОРО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2021 г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ-план/отчет за периода: 2021 Юни

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ-план/отчет за периода: 2021 Юли

Месечен отчет – юли 2021

Месечен отчет – август 2021

Месечен отчет – септември 2021

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ – план/отчет за периода: 2021 Октомври

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ТРЕТО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2021 г.

Месечен отчет – октомври 2021

Месечен отчет – ноември 2021

Месечен отчет – декември 2021

Месечен отчет – януари 2022

Месечен отчет – февруари 2022

28.02.2022
Годишен финансов отчет 2021г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2022 г.

Месечен отчет – март 2022

Месечен отчет – април 2022

Месечен отчет – май 2022

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ВТОРО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2022 г.

Месечен отчет – юни 2022

Месечен отчет – юли 2022

Месечен отчет – август 2022

Месечен отчет – септември 2022

Тримесечен отчет III-то тримесечие 2022г.

Месечен отчет – октомври 2022

Месечен отчет – ноември 2022

Месечен отчет – декември 2022

Тримесечен отчет IV-то тримесечие 2022г.

Месечен отчет – януари 2023

Месечен отчет – февруари 2023

Месечен отчет – март 2023

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2023 г.

Месечен отчет – април 2023

Месечен отчет – май 2023

Месечен отчет – юни 2023

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ВТОРО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2023 г.

Месечен отчет – юли 2023

Месечен отчет – август 2023

Месечен отчет – септември 2023

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ТРЕТО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2023 г.

Месечен отчет – октомври 2023

Месечен отчет – ноември 2023

Месечен отчет – декември 2023

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 г.

Месечен отчет – януари 2024

Месечен отчет – февруари 2024

Месечен отчет – март 2024

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧЕЧИЕ 2024 г.

Месечен отчет – април 2024