19.12.2019
Решение № 143 – МИ 18.12.19

29.10.2019
Заповед №РД-05-574 от 29.10.2019г.

Заповед №РД-05-574 от 29.10.2019г.

График за получаване на изборните книжа и материали от Секционните избирателни комисии

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

22.10.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с Указ на президента на Република България  №163-/10.07.2019 г за определяне на 27 октомври  2019 г. за дата за произвеждане на избори за общински съветници и
кметове, общинска администрация Костинброд   ще има следното работно време :

На 26 октомври – събота   дежурните служители в  общинска администрация ще работят от 15.00 ч. до 20.00ч.

 На 26 октомври – събота Дежурнитеслужители по кметства и кметски наместничества ще работят от 17.00 до 19.00ч.

На 27 октомври– неделя дежурните служители в общинска администрация ще работят  от 07.00 до 20.00ч.

На 27 октомври – неделя -Дежурните служители по кметства и кметски наместничества ще  работят от 06.30ч. до 08.30ч. и от 20.00ч. до 22.00ч.

21.10.2019
График за получаване на изборните книжа и материали от Секционните избирателни комисии

19.10.2019
Съобщение ОИК

16.10.2019
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци

12.10.2019
Съобщение
Заповед за подвижни избирателни секции

10.10.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящите избори на кмет на община и общински съветници, община Костинброд напомня, че на 12 октомври (събота) изтича срокът за вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес. Същият ден е и крайната дата за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заявления ще се приемат в община Костинброд  на 12 октомври от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

До 19 октомври (събота) е срокът за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък. Всеки избирател може да направи проверка по ЕГН и/или адрес на http://grao.bg/elections#query.

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки ще се приемат до 19 октомври (включително) в община Костинброд от 08:00ч. до 12:00 и от 13:00ч. до 17:00ч.

25.09.2019
Заповед №РД-05-490/10.09.2019

19.09.2019
СЪОБЩЕНИЕ
Избор на кметове на кметства ще има в следните населени места:

  • с. Голяновци
  • с. Драговищица
  • с. Петърч

11.09.2019
Съобщение

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

04.09.2019
Заповед за избирателни секции за община Костинброд

09.08.2019
Съобщение