1. Какви услуги предлага община Костинброд? Всички услуги по дейности, описани за всяка от тях, необходими документи, цена и формуляри за заявяването им, могат да бъдат намерени на следния адрес: Списък на услугите – Община Костинброд (kostinbrod.bg)
2. По какъв начин могат да бъдат заявени административните услуги? Онлайн, чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги и чрез Система за сигурно електронно връчване
3. Какво е необходимо за заявяване на услугата по електронен път? При ползване на Единен портал за достъп до електронни административни услуги и Система за сигурно електронно връчване, заплащане и предоставяне на електронни услуги – квалифициран електронен подпис( КЕП), облачен КЕП или ПИК на НАП.
4. Къде може да бъде получен изготвения документ? По Ваш избор: на място, в което е подадено заявението, по пощата или по куриер, на посочен от Вас адрес и за Ваша сметка.
5. Как мога да проверя по електронен път информацията за дължими данъци и такси към община Костинброд? Справка за финансовите задължения към община Костинброд е достъпна за физически лица на следния линк: СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ. За да направите справката трябва да разполагате с ПИН, издаден от отдел „ПАМДТ“ при община Костинброд, ПИН на НАП или квалифициран електронен подпис за физически лица,издаден от български доставчик на удостоверителни услуги, регистриран в Комисията за регулиране на съобщенията.

Юридическите лицамогат да проверят задълженията си на следния линк: СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ. За да направите справката е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис за юридически лица, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги, регистриран в Комисията за регулиране на съобщенията.

6. Къде и как се заплащат услугите? Центърът за админстративно обслужване се намира на адрес: ул.“Охрид“ №1, гр. Костинброд.
7. Как мога да получа информация по телефона? На интернет страницата на общината: Контакти – Община Костинброд (kostinbrod.bg) са посочени всички възможности за контакт, като разгледате телефонния указател и намерите името на служителя, с когото желаете да разговаряте.
8.Какъв е редът за записване за среща с кмета на Община Костинброд и зам.кметовете? Информацията е достъпна на интернет страницата на община Костинброд: Контакти – Община Костинброд (kostinbrod.bg)