Начално училище „Отец Паисий“ се намира в село Драговищица и предоставя възможност за обучение на ученици от първи до четвърти клас. През 2017 г. училището отбелязва своята 135-та годишнина. В поддържането и обновяването на сградата ежегодно се влагат значителни средства независимо от малкия брой ученици.