Реконструкцията и рехабилитацията на част от общински път SFO1400 /II-81/ Костинброд, с граница общини (Костинброд – Божурище) – Пролеша – Хераково /SFO3024/


Община Костинброд запали коледните си светлини


Реконструкция и рехабилитация на пътна отсечка от с. Градец до с. Царичина

 


Реновирана пътна отсечка от Ломско шосе посока индустриална зона на гр.Костинброд

 


Реконструкция и рехабилитация на общински път SF0 3411 III-811 /Богьовци-Сливница/ – Безден


Кмет на годината 2020


Кмет на годината – 2019


Общински път Гара Петърч, община Костинброд


Община Костинброд – НАШАТА ОБЩИНА!!!


Град Костинброд


Общинска пътна отсечка от ул.”Ломско шосе” до ул. “Владимир Заимов”, гр. Костинброд


ВИДЕО – Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания в община Костинброд


Дефиле на всички фолклорни състави от Община Костинброд 2018


Аз избирам доброто – Ден на розовата фланелка – Световен ден на борбата с тормоза в училище 2019


Язовир Безден, община Костинброд


Проект „Община Костинброд в Европа- Европа в община Костинброд“


„Община Костинброд в Европа – Европа в община Костинброд“


Живей активно!


Пробуждане с хоро в гр. Костинброд на 03 март 2018 г.


Откриване на монумент на загиналите воини от с. Бучин проход във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г. 


28 февруари 2018г. – световен ден за борба с тормоза в училище

Размер на шрифта
Промяна на контраста