Община Костинброд притежава сертификат ISO 9001:2015

Обхват на сертификация:
Административни услуги

Първоначална сертификация: 06 септември 2006
Дата на последна ресертификация: 17 август 2018
Валиден до: 19 септември 2021

Сертификат: № 175076-2015-AQ-BGR-RvA