Община Костинброд е внедрила и прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008.

Сертификат номер: QS-3999HH

Сертификатът е издаден на 20.09.2012г.

Сертификатът е валиден до 19.09.2015г.

 

Община Костинброд – Политика по качеството

Размер на шрифта
Промяна на контраста